En hållbar framtid och livsmedelstrygghet för alla: EU-länderna beskriver sina prioriteringar inom FAO

Under ledning av SR Peter Kullgren antog Jordbruks och fiskerådet (Agrifish) rådslutsatser om EU:s prioriteringar för FAO. EU uppmanar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisationens (FAO) att fortsätta driva övergången mot ett hållbart livsmedelssystem och trygga livsmedelsförsörjningen för alla samtidigt som hänsyn tas till alla tre dimensioner av hållbarhet.

Landsbygds- och infrastrukturs minister Peter Kullgren skriver under Rådslutsatserna.

Övergången till ett hållbart livsmedelssystem som ger motståndskraft mot chocker och säkerställer livsmedelstrygghet för alla är avgörande för att vi ska kunna hantera dagens globala utmaningar. I det här arbetet har FAO en väldigt viktig roll. EU och dess medlemsländer är redo att stärka sitt samarbete med FAO och fortsätta att arbeta tillsammans med andra FAO-medlemmar för att se till att effektiva åtgärder vidtas” Peter Kullgren, Sveriges landsbygdsminister.

Jordbruksministrarna bekräftar EU:s starka engagemang för att svara på den globala livsmedelskrisen och uppmanar FAO att intensifiera sitt arbete för att möta effekterna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina när det gäller tryggad livsmedelsförsörjning, med fokus på att stötta de mest utsätta länderna. EU och dess medlemsländer är redo att stärka samarbetet med FAO och fortsätta arbeta med andra FAO-medlemmar. Vidare uppmanade Rådet att FAO ska fortsätta sina ansträngningar bland annat med att förbättra styrning, transparens och jämställdhet.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7222-2023-INIT/en/pdf