Från hotade bin till ökad användning av metoder som främjar biologisk mångfald

FAO har nyligen publicerat en rapport om biologisk mångfald i relation till livsmedelsförsörjning och jordbruksverksamhet. Rapporten är omfattande och baseras på information från 91 länder, 27 internationella organisationer och kommentarer från 175 författare och analytiker. Rapporten redogör för betydelsen av att bevara, återställa och hållbart använda ekosystem för skogar, våtmarker, berg och torra områden.

Läs hela artikeln: Från hotade bin till ökad användning av metoder som främjar biologisk mångfald

Fler trädslag omfattas nu av Poppelkommissionens verksamhet

Trädslagen Salix och Populus blir inte de enda trädslag som Internationella poppelkommissionen, IPC ska främja. Det står klart efter en omröstning den 6 februari.

Läs hela artikeln: Fler trädslag omfattas nu av Poppelkommissionens verksamhet

FN:s globala rekommendationer mot antibiotikaresistens uppe för diskussion

Sverige stod i förra veckan värd för ett seminarium på FAO:s huvudkontor i Rom där medlemsländerna fick möjlighet att diskutera det utkast till globala rekommendationer som FN:s ad-hoc koordineringsgrupp för antibiotikaresistens (IACG) tagit fram på uppmaning av FN:s generalsekreterare. Ett 40-tal länder från samtliga regioner deltog och bidrog till en nyanserad diskussion om vikten av att ta ett helhetsgrepp om djur- och humanhälsa, att involvera samtliga intressegrupper och om länders olika förutsättningar i arbetet.

Läs hela artikeln: FN:s globala rekommendationer mot antibiotikaresistens uppe för diskussion

Hunger som redskap i konflikt

En säker tillgång till mat är en grundläggande mänsklig rättighet. Samtidigt är hunger, åtminstone periodvis, en realitet för många människor i världen. Hunger är också en starkt bidragande orsak till nationella och internationella konflikter och används regelbundet som ett redskap i konfliktsituationer. Som en uppföljning av resolution 2417, där FN:s säkerhetsråd för första gången fördömer svält som en metod i krigföring, presenterar nu FAO och WFP en rapport om korrelationen mellan konflikt och tryggad livsmedelsförsörjning i länderna Afghanistan, Tchad, Somalia, Syrien, Jemen, Sydsudan, Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo.

Läs hela artikeln: Hunger som redskap i konflikt