Fler trädslag omfattas nu av Poppelkommissionens verksamhet

Trädslagen Salix och Populus blir inte de enda trädslag som Internationella poppelkommissionen, IPC ska främja. Det står klart efter en omröstning den 6 februari.

Den 6:e februari hölls en omröstning hos FAO i Rom angående den fortsatta verksamheten inom International Poplar Commission (IPC). Huvudfrågan var om verksamheten ska utökas att även omfatta andra snabbväxande trädslag än Salix och Populus. Förslaget om utökad verksamhet röstades igenom och nu fortsätter arbetet med att utarbeta den framtida verksamhetens omfattning. Läs mer om omröstningen och beslutet här.

International Poplar Commission, IPC bildades 1947 och är en av de äldsta av FAO:s organ. För närvarande består IPC av 38 medlemsländer, varav Sverige är ett. Poppelkommissionens har i uppdrag att främja forskning  om vetenskapliga, tekniska, sociala och ekonomiska aspekter med odling av poppel, asp och salix och främja av utbyte av idéer och material mellan forskare, odlare och användare bl.a. genom forskningsprogram, konferenser och studiebesök samt rapporter och rekommendationer till FAO och FAO:s medlemmar. För närvarande är Martin Weih, professor i växtekologi och jordbruksgrödors ekofysiologi, ordförande i IPC:s exekutivkommitté. Läs mer om IPC på FAO:s hemsida.