Regeringen beslutar om ny ordförande för svenska FAO-kommittén

Statssekreterare Per Callenberg utsågs den 7 februari 2019 till ny ordförande i svenska FAO-kommittén.

Av tradition är det landsbygdsministerns statssekreterare som är ordförande i svenska FAO-kommittén. Kommittén bildades kort efter att FAO skapades 1945 och har i uppdrag att ge råd till regeringen i frågor som rör FAO:s ansvarsområde samt sprida information om FAO i Sverige.

”Det är med stor nyfikenhet och engagemang jag tar mig an detta viktiga uppdrag” säger Per Callenberg.

Kommitténs ledamöter representerar en bred svensk kunskapsbas med representanter från akademien, myndigheter, organisationer, civilsamhälle och privat sektor. Läs mer om kommitténs uppdrag här.