FN:s globala rekommendationer mot antibiotikaresistens uppe för diskussion

Sverige stod i förra veckan värd för ett seminarium på FAO:s huvudkontor i Rom där medlemsländerna fick möjlighet att diskutera det utkast till globala rekommendationer som FN:s ad-hoc koordineringsgrupp för antibiotikaresistens (IACG) tagit fram på uppmaning av FN:s generalsekreterare. Ett 40-tal länder från samtliga regioner deltog och bidrog till en nyanserad diskussion om vikten av att ta ett helhetsgrepp om djur- och humanhälsa, att involvera samtliga intressegrupper och om länders olika förutsättningar i arbetet.

För två år sedan uppmanade FN:s generalsekreterare FAO, Världshälsoorganisationen WHO och Världsorganisationen för djurhälsa OIE att ta sitt så kallade trepartssamarbete ett steg längre genom bildandet av en koordineringsgrupp för det globala arbetet mot antibiotikaresistens (AMR). Gruppen IACG, som består av experter från FN-organ, flersektoriella intresseorganisationer samt oberoende sakkunniga har bland annat fått i uppdrag att ta fram de rekommendationer som nu är ute på remiss och som ska presenteras för generalsekreteraren i april och antas av FN:s generalförsamling i september.

Alla intressenter bjuds in att ta del av de preliminära rekommendationerna och delge eventuella synpunkter, senast den 19 februari.

Stor uppslutning när globala rekommendationer mot AMR diskuterades på FAO i Rom

Sverige är bland de länder som anstränger sig för att lyfta AMR-arbetet högre på den multilaterala dagordningen. Seminariet den 5 februari är ett i raden av flera möten på temat som Sverige organiserat i Rom, och liknande insatser för att öka medvetenheten för AMR i allmänhet och IACG:s arbete i synnerhet har anordnats i andra FN-huvudstäder.

Jämte medvärdarna Iran, vars ständige representant till FAO även är ordförande i organisationens jordbrukskommitté, FAO – som representerades av biträdande generaldirektör för naturresurser och assisterande generaldirektör för jordbruksavdelningen – samt direktören för koordineringsgruppen IACG:s sekretariat vid WHO i Geneve, delade Sveriges biträdande permanenta representant Fredrik Alfer med sig av svenska erfarenheter i arbetet mot AMR. Från publiken bidrog länder som Eritrea, Schweiz, Storbritannien, Thailand, Tyskland, Uganda och Zimbabwe samt den världsomspännande jordbrukarorganisationen World Farmers Organization WFO med egna perspektiv och prioriteringar för lokala och globala insatser.