FAO-kommittén, i samarbete med KSLA, stod 28:e oktober värdar för ett seminarium kopplat till världshungerdagen.

Vikten av att säkerställa handel på lika villkor, att hitta lokala lösningar både på landsbygden och i staden, att motverka risken av ökad väpnade konflikter samt att öka det finansiella stödet till jordbruk och därigenom verka för ökad resiliens mot t.ex. klimatförändringarnas effekter var några slutsatser från seminariet.

Läs hela artikeln: FAO-kommittén, i samarbete med KSLA, stod 28:e oktober värdar för ett seminarium kopplat till världshungerdagen.

Geopolitisk utveckling driver den aktuella utvecklingen på världens spannmålsmarknad

En utdragen och eventuellt intensifierad konflikt mellan Ryssland och Ukraina fortsätter vara den viktigaste riskfaktorn för spannmålspriserna framöver. Det konstaterar AMIS i sin senaste analys av marknadsläget på världens spannmålsmarknader.

Läs hela artikeln: Geopolitisk utveckling driver den aktuella utvecklingen på världens spannmålsmarknad