Det globala livsmedelssystemet står inför ett vägval

En grundläggande transformation är nödvändig för att möta demografiska förändringar, ökat tryck på – och konkurrens om – naturresurser, klimatförändringar och förlusten av biodiversitet. Vad som produceras, hur det produceras, processas, transporteras och konsumeras måste förändras om SDG 2 Ingen hunger ska nås. Det skriver författarna till rapporten Agroekologiska tillvägagångssätt och andra innovativa lösningar för hållbart lantbruk och livsmedelssystem som stärker livsmedelstrygghet och nutrition. Rapporten är framtagen på beställning av Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning.

Läs hela artikeln: Det globala livsmedelssystemet står inför ett vägval

Vägen att utrota hungern till 2030 har blivit ändå lite längre

Den trend med färre hungrande i världen som bröts häromåret fortsätter i fel riktning. Hungerutmaningen är störst i Östafrika även om flest hungrande återfinns i Asien. Det framgår av årets utgåva av The State of Food Security and Nutrition in the World, SOFI, ett kvalificerat och framgångsrikt samarbete mellan flera fackorgan och program i FN-systemet. Rapporten innehåller för första gången en mätning av den lägre nivån av livsmedelsotrygghet som ingår i SDG 2.1 och konstaterar att två miljarder människor inte kan äta sig mätta varje dag. Även antalet feta och överviktiga fortsätter att öka i alla delar av världen och uppgår nu till knappt 40 % av jordens befolkning. De fem författarnas budskap till det internationella samfundet är tydligt: det är ännu möjligt att nå målet att utrota hungern till 2030 men arbetet behöver växlas upp och förstärkas. För att lyckas krävs mer resurser och att både FN-systemet och dess medlemmar river murar mellan ämnen och ministerier så att ett verkligt samarbete kommer till stånd.

Läs hela artikeln: Vägen att utrota hungern till 2030 har blivit ändå lite längre