FAO:s 156:e råd antog generaldirektörens förslag till oförändrad budgetnivå

Den 24-28 april genomfördes FAO:s 156:e rådsmöte med huvudfokus på att diskutera generaldirektörens förslag till inriktning och budgetnivå för åren 2018-2019. Medlemmarna var nöjda med att FAO så tydligt anpassat sin verksamhet till att vara i linje med Agenda 2030 och de nya hållbarhetsmålen såväl som arbetet med att motverka klimatförändringar i enlighet med Parisavtalet. Förslaget att behålla samma budgetnivå som föregående period välkomnades.

Den 24-28 april genomfördes FAO:s 156:e rådsmöte med huvudfokus på att diskutera generaldirektörens förslag till inriktning och budgetnivå för åren 2018-2019. Medlemmarna var nöjda med att FAO så tydligt anpassat sin verksamhet till att vara i linje med Agenda 2030 och de nya hållbarhetsmålen såväl som arbetet med att motverka klimatförändringar i enlighet med Parisavtalet. Förslaget att behålla samma budgetnivå som föregående period välkomnades.

En annan stor fråga på rådsmötet var utvärderingen av FAO:s tekniska kapacitet som genomförts på begäran av medlemmarna. Bakgrunden till önskemålet grundade sig i farhågan att omstruktureringen av FAO och den ökade decentraliseringen kunde ha lett till en urholkning av kompetensen på FAO. Utvärderingen, som var av kvantitativ karaktär, visade emellertid att FAO klarat anpassningen väl och till och med förstärkt sin kapacitet. Medlemmarna såg fram emot ytterligare uppföljning med fokus på kvalitativa aspekter och ytterligare finjustering i form av exempelvis könsuppdelad statistik.

Dokumenten till mötet och mötesrapporten hittar du här (på engelska).