Världsbidagen: bevara den biologiska mångfalden!

Bin och andra pollinerare är avgörande för planetens hälsa, men idag minskar antalet pollinerare kraftigt. Genom att flytta pollen mellan olika blommor möjliggör bin en rik produktion av frukter, nötter och andra grödor. Samtidigt kan pollinerare förbättra kvalitén och diversiteten av de grödor som odlas. Att bevara och öka pollinerare i världen är därför nödvändigt för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen.

Mer än 75 procent av alla grödor i världen är till stor del beroende av pollinerare, vilket förutom bin inbegriper djur som fåglar, fladdermöss, fjärilar och andra insekter. Dessa är inte bara nödvändiga för att trygga människors livsmedelsförsörjning, utan också för att bidra till hälsosamma ekosystem, matvanor och nutrition. Även många växtbaserade läkemedel är beroende av pollinering.

I år sammanfaller Världsbidagen med en unik historisk tidsperiod. Som ett resultat av den pågående covid-19-pandemin lider allt fler människor av otrygg livsmedelsförsörjning. Behovet av pollinering har ökat efter pandemin, men samtidigt minskar antalet bin och pollinerare. Detta utgör ett allvarligt hot mot våra ekosystem.

I syfte att uppmärksamma vikten av att bevara och skydda våra pollinerare, anordnar FAO ett virtuellt webbinarium i samband med Världsbidagen. Webbinariet ska öka medvetenhet och främja globalt samarbete för att värna om och öka antalet pollinerare i världen. Att förhindra en minskning av bin och andra pollinerare är nödvändigt för att öka biodiversiteten och främja hållbar utveckling för tryggad livsmedelsförsörjning.

Läs mer om Världsbidagen och hitta länken till webbinariet på FAO:s hemsida här: