Sverige ger 50 miljoner kronor till FAO för att bekämpa olagligt fiske

I samband med Havskonferensen ökar Sverige insatserna för att bekämpa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. Regeringen förbereder ett stöd om 50 miljoner kronor till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för genomförandet av hamnstatsavtalet.

Denna vecka pågår den stora Havskonferensen i New York. Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till FN-konferensen – ”The Ocean Conference” – för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030. Förutom tre svenska statsråd – Isabella Lövin, Sven-Erik Bucht och Karolina Skog – kommer bl.a. Kronprinsessan Viktoria, FN:s generalsekreterare António Guterres och omkring 100 ministrar från olika länder. Konferensen beräknas samla ca 10 000 deltagare som under veckan uppmärksammar både World Environmental Day, World Ocean Day och World Ocean festival. Vid konferensen ska det anordnas sju partnerskapsdialoger, ca 120 sidoevenemang, en ”Call for Action” och ett stort antal frivilliga åtaganden för att uppnå mål 14 ska bekräftas.

Sveriges regering förbereder en satsning om 50 miljoner kronor som ska gå till genomförandet av det så kallade hamnstatsavtalet -Port State Measures Agreement – för att bekämpa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. Stödet går via FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Stödet kommer också att bidra till att:

• upprätta globalt fiskeregister som innebära att all information om fiskefartyg och fiskeaktiviteter samlas på ett ställe
• ta fram internationella riktlinjer för märkning av fiskeredskap. Övergivna och borttappade fiskeredskap är ett stort nedskräpningsproblem och innebär också ett hot mot djurlivet i havet.

Se mer om behovet av att uppnå mål 14 här.

Läs regeringens pressmeddelande om stödet till FAO här.

Läs mer om, och följ havskonferensen här.