Sverige bidrar till att stärka FAO:s arbete med AMR

Sverige har sedan länge en internationellt ledande roll i fråga om antibiotika- och antimikrobiell resistens (AMR) och har arbetat aktivt med att stärka FAO:s roll i kampen mot AMR. En minskad använding inom djurhållningen är nödvändig för att uppnå resultat och bidra till FN:s mål om One Health. Genom Sidas sekonderingsprogram kommer nu Sverige att bidra till FAO:s kompetens på området genom att Dr Gunilla Eklund under tre år kommer att tjänstgöra på FAO.

Sverige har sedan länge en internationellt ledande roll i fråga om antibiotika- och antimikrobiell resistens (AMR) och har arbetat aktivt med att stärka FAO:s roll i kampen mot AMR. En minskad använding inom djurhållningen är nödvändig för att uppnå resultat och bidra till målet om One Health. Genom Sidas sekonderingsprogram kommer nu Sverige att bidra till FAO:s kompetens på området genom att Dr Gunilla Eklund under tre år kommer att tjänstgöra på FAO.

Dr Gunilla Eklund är veterinär och veterinärmedicine doktor i livsmedelhygien. Hennes avhandling handlade om barns exponering för tungmetaller från barnmat och risker kopplade till det. Som liten vårdade hon trafikskadade daggmaskar i hemmabyggda djursjukhus av skokartonger med siktet mot smådjursveterinär. På Sveriges lantbruksuniversitet, SLU mötte hon Christina Greko som lärare i bakteriologi och kom på andra tankar. Hela yrkeslivet har hon hittills ägnat åt frågor inom veterinärmedicinska folkhälsofrågor, d v s  risker för människor från djur- eller livsmedel. Till Jordbruksdepartementet kom Gunilla för 9 år sedan för att jobba med just djur- och livsmedelsfrågor.

Hur kommer det sig att du sökte den här tjänsten?

Det var dags att prova något nytt utanför trygghetszonen! Regeringen har under en lång tid prioriterat antibiotikafrågorna och min bakgrund matchade FAO:s kvalifikationskrav. Det var alltså många faktorer som sammanföll. Jag insåg möjligheten och tog chansen med en ansökan. Extra kul är att tjänsten fokuserar på antibiotikaresistens och miljö. Skadliga ämnens cirkulation i miljön har jag jobbat med tidigare som riskbedömare på Kemikalieinspektionen.

På vilket sätt hoppas du kunna bidra till FAO:s arbete med AMR?

Med specialistkompetens, stort  nätverk och uppriktigt engagemang i veterinärmedicinska folkhälsofrågor – dit AMR ju hör. Hela mitt yrkesliv har jag ägnat åt riskbedömning eller hantering av smittor och skadliga ämnen som cirkulerar i miljön mellan djur, människor och livsmedel. Ena dagen har jag stått med stövlarna i en gödselränna och nästa dag diskuterat regler för ett flamskyddsmedel i en EU-arbetsgrupp.

Vilka erfarenheter hoppas du få under dina  tre år på FAO?

Syftet med sekunderingarna är ju delvis att förstärka den multilaterala kompetensen hos RK:s personal och jag ser verkligen fram emot att lära mig FAO och FN från insidan. Bättre förmåga att sortera viktigt från oviktigt och ett globalt nätverk hoppas  jag ta med mig tillbaka till mitt fortsatta arbete på Regeringskansliet.

Berätta om dina förväntningar på att bo i Rom och arbeta i en internationell miljö?

Jag förväntar mig hårt arbete och tänker att resten ordnar sig, men jag har viss erfarenhet från arbetsgruppsmöten i Italien, från min tid som riskbedömare på Kemikalieinspektionen och jag delar Italienarnas intresse för familj, fotboll och god mat så jag ser fram emot att flytta.