Fira bina – en av våra främsta pollinerare!

Söndagen den 20 maj firas för allra första gången den internationella bi-dagen. Den instiftades av FN på initiativ av Slovenien i syfte att uppmärksamma den viktiga roll bina och andra pollinerare spelar för miljön, vår tillgång till mat och ett hållbart jordbruk.

Mer än 75 procent av världens grödor är beroende av pollinerare som bin, fjärilar, fåglar och andra insekter och djur. Ändå har både antalet och mångfalden minskat på ett oroande sätt på grund av bl.a. skadliga jordbruksmetoder, användningen av besprutningsmedel, sjukdomar och klimatförändringar. 2017 instiftade därför FN, på initiativ av Slovenien, den Internationella bi-dagen som firas den 20 maj varje år.

Internationellt sett uppmärksammas internationella bi-dagen av många aktörer. Bl.a. anordnar Slovenien ett ministermöte med representanter från hela världen, för att diskutera binas roll för att motverka hunger och trygga livsmedelsförsörjningen samt binas roll för biodiversitet och hälsosamma ekosystem. I Storbritannien anordnas en särskild festival i Monmouth med aktiviteter så som en bisafari, honungsprovning och teater.

På FAO:s hemsida kan du läsa om varför bin och andra pollinerare är viktiga och hur du kan hjälpa till att bevara bina, både för binas skull och för att vi kan fortsätta njuta av en mångfald av näringsriktiga grödor. http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1127922/

Vad gör vi i Sverige?

Som en del av Internationella bi-dagen har Naturvårdsverket fått i uppdrag av regeringen att kartlägga vilka insatser som görs för att motverka nedgången av vilda pollinatörer i Sverige, samt föreslå insatser som kan vända utvecklingen. På Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, kan man också läsa mer om hur svensk forskning bidrar till att bevara bina och deras hälsa, bl.a. om det nationella referenslaboratorium för bi-hälsa som regeringen beslutade om 2016. www.slu.se

Läs mer om världsbidagen här.