Klimatutmaningar kräver hållbara livsmedelssystem i Europa och Centralasien

Från Irland till Kirgizistan och från Barents hav till Medelhavet: Europa och Centralasien är den mest olikartade av de fem regioner FAO arbetar i, men ska likväl kunna komma överens om gemensamma prioriteringar för jordbruk och livsmedelsproduktion. Klimatförändringarnas utmaningar gör såväl globalt som regionalt samarbete allt viktigare, särskilt då miljontals människor i regionen fortsatt saknar säker tillgång till mat. FAO:s 31:a regionalkonferens för Europa och Centralasien uppmanade i veckan som gått organisationen att stärka sitt arbete för hållbara livsmedelsystem i regionen.

Voronoezj är ett viktigt centrum för rysk livsmedelsproduktion och hyser förutom ett jordbruksuniversitet även flera stora producenter. Mejeriet i koncernen Molvest använder Tetrapak till merparten av sina förpackningar. ©FAO/Vasily Maximov

Den 16-18 maj möttes representanter från 44 europeiska och centralasiatiska länder samt från EU-kommissionen – motsvarande 80 % av FAO:s medlemmar i regionen – i Voronezj i sydvästra Ryssland för att diskutera och komma med vägledning för de regionala prioriteringarna. Representanter från USA, Vatikanstaten och civilsamhällesorganisationer deltog som observatörer, med möjlighet att dela med sig av sina perspektiv på regionens utmaningar. Trots att FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva kunde intyga att Europa och Centralasien är den mest varierade av FAO:s regioner, både vad gäller ekologiska, ekonomiska och politiska förutsättningar, förflöt konferensen i konstruktiv anda och utan större motsättningar.

Klimatförändringarnas inverkan på livsmedelsproduktionen i Europa och Centralasien stod i centrum för diskussionerna och flera länder vittnade om hur effekterna blir allt tydligare. I Tadjikistan breder öknarna ut sig och det tekniska utvecklingssamarbetet är särskilt viktigt för att finna nya produktionslösningar i kampen mot torkan. För Moldavien är jordbruket bland de viktigaste näringarna, men också den mest sårbara just på grund av klimatkänsligheten.

Även om Europa och Centralasien har kommit jämförelsevis långt i kampen mot hunger och för tryggad livsmedelsförsörjning, påminde generaldirektören om att svår osäkerhet i tillgången till mat fortfarande drabbar 14,3 miljoner människor i regionen, samtidigt som övervikt och fetma är växande problem på många platser. Konferensen uppmanade därför FAO till fortsatta krafttag för hållbara livsmedelssystem i regionen. Begreppet agroekologi, som påkallar ett helhetsgrepp om livsmedelsproduktionen där hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling står i centrum, lyftes av många som  ett centralt verktyg.

Länderna var också överens om att innovativa arbetssätt måste till för att säkra hållbar produktionsökning i ett förändrat klimat. Digitalisering av livsmedelssystemen kan hjälpa oss att producera mer med hållbarare metoder och motverka svinn, men medför också utmaningar som ofta måste hanteras över lands- och sektorsgränser. Konstruktiva partnerskap med näringslivet är en förutsättning för innovation och flera länder, däribland Sverige, påminde om att privata sektorn måste involveras mer även i den regionala konferensen.

 Läs mer om regionalkonferensen här.