Utmaningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen i världen med anledning av den ryska invasionen av Ukraina – humanitära insatser, minskad tillgång på livsmedel och stigande priser

De tre FN-organen FAO, WFP och IFAD arbetar intensivt med hanteringen av den tryggade livsmedelsförsörjningen i Ukraina med anledning av den ryska invasionen. Enligt en WFP-rapport är minst 18 miljoner människor påverkade av den ryska invasionen. 12 miljoner människor är behov av humanitär assistans och 1,7 miljoner har fått lämna sina hem, och sifforna förväntas nu ha stigit ytterligare. Invasionen av Ukriana kommer också att påverka den globala livsmedelsförsörjningen och även priserna på råvaror och jordbruksvaror, vilket var en utmaning redan innan den ryska invasionen av Ukraina. Det innebär stora utmaningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen globalt.

FAO:s och WFP:s insatser i Ukraina – stora humanitära utmaningar  

Både FAO, (FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation) och WFP (FN:s världslivsmedelsprogram) har personal och logistiskinfrastruktur på plats i Ukraina samt i grannländerna Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien och Moldavien. Hittills har angränsande länder lyckats hantera mottagandet av flyktingar relativt väl. WFP fokuserar just nu på insatser inom Ukraina och på att få i gång försörjnings- och logistikkedjor, såsom att hitta lokala partners för produktion eller distribution.  Humanitär assistans i form av mat och kontantbaserade överföringar har redan genomförts. Logistikklustret har officiellt aktiverats och 600 000 USD från Central Emergency Response Fund har allokerats till insatserna i Ukraina. FAO har ett team på 81 experter i Ukraina och leder tillsammans med WFP det humanitära livsmedelssäkerhetsklustret (Humanitarian Food Security Cluster) i Ukraina. WFP efterfrågar 570 miljoner USD till operationen i Ukraina. Organisationen kommer försöka nå 3,1 miljoner människor enligt uppgifter från WFP. FAO har också initialt efterfrågat 50 miljoner USD för att stötta 240 000 människor, primärt på landsbygden, enligt uppgifter från FAO och WFP.

Den globala tillgången på jordbruksråvaror och stigande livsmedelspriser

Redan innan den ryska invasionen av Ukraina var stigande livsmedelspriser ett problem och detta väntas nu förvärras ytterligare. I februari låg FAO:s prisindex 20 procent högre jämfört med samma period för ett år sedan. Totalt är ca 12 procent av alla kalorier som handlas på den globala marknaden producerade i Ryssland och Ukraina. Andelen av den globala marknaden som produceras i länderna ser ut som följande enligt en artikel från det internationella forskningsinstitutet IFPRI:

Korn: Ryssland 14 procent och Ukraina 12,5 procent.

Majs: Ryssland 2,1 procent och Ukraina 15 procent.

Solrosolja: Ryssland 23 procent och Ukraina 50 procent.

Vete: Ryssland 24 procent och Ukraina 10 procent.

I mitten av mars behöver lantbrukarna förbereda jorden inför årets odlingssäsong och skörd. De kommande veckorna är därför mycket avgörande för årets skörd och den framtida prisutvecklingen enligt FAO. Maximo Torero, chefekonom för FAO, skriver i en debattartikel att priset på vete kommer stiga redan nu eftersom Ukraina har stängt sina hamnar tills kriget är över.

Utvecklingsländerna drabbas

Högre livsmedelspriser kommer främst att drabba utvecklingsländer med stora importbehov. Torero skriver i artikeln att höga livsmedelspriser kan vara en drivkraft till social oro och nämnde Egypten som exempel. Nordafrika och Mellanöstern importerar 50 procent av hela sitt spannmålsbehov från Ukraina och Ryssland. Afrikanska länder importerade 2020 jordbruksbruksprodukter för 4 billioner USD från Ryssland, var av 90 procent av importen bestod av vete och 6 procent av solrosolja. Ukraina exporterade jordbruksprodukter värt 2,9 billioner USD till afrikanska länder under 2020. Av den importen bestod 48 procent av vete, 31 procent av majs och resterande andel bestod av solrosolja, korn och sojabönor enligt en artikel publicerad i The Conversation.

David Beasley, verkställande direktör för WFP skriver i en debattartikel i Washington Post att de stigande livsmedelspriserna kommer påverka WFP. Fler människor kommer behöva livsmedelsassistans och WFP:s upphandlingskostnader kommer att öka drastiskt.

FAO:s analys påvisar risker och understryker vikten av öppna värdekedjor och handelsvägar

Den 11 mars publicerade FAO en längre analys av Ukrainas och Rysslands betydelse för den globala jordbruksmarknaden och risker kring den nuvarande konflikten som du kan läsa i sin helhet här. FAO pekar på risker kopplade till handel, priser, logistik, produktion, humanitär situation, energi, valuta, skulder och tillväxt. Sammanställningen innehåller produktionsstatistik men också siffror på hur EU:s energiförsörjning ser ut och beroendet av rysk energi.

Under policyrekommendationer pekar FAO på behoven att hålla värdekedjor och handelsvägar öppna för livsmedel och insatsvaror som handelsgödsel. Länder som är beroende av produktion från Ukraina och Ryssland behöver hitta nya leverantörer. Vidare belyses behovet av att ta hand om flyktingars behov. FAO varnar även för exportrestriktioner som kan förvärra läget ytterligare.

Fortsatt stora utmaningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen i världen

Redan innan krisen i Ukraina fanns det cirka 20 ”Hotspots of hunger” i världen där livsmedelsförsörjningen förväntades att förvärras. Över 43 miljoner människor befaras befinna sig på gränsen till svält eller svältlika förhållanden enligt en rapport från FAO och WFP. Det finns mycket stor risk att den siffran kommer att öka med anledning av konflikten i Ukraina. Världen står fortsatt långt från mål 2 i Agenda 2030 – ingen hunger.