FN bedömer att hungern riskerar att öka på minst 20 ”hotspots”

FAO och WFP har nyligen släppt en ny utgåva av sin gemensamma framåtblickande analys av hungersituationen i världen (Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: February to May 2022 Outlook). Rapporten är en sammanställning av den förväntade livsmedelsförsörjningen under våren 2022 och fokuserar särskilt på de länder som väntas vara värst drabbade (Etiopien, Jemen, Nigeria och Sydsudan). Enligt rapporten kommer livsmedelsassistans i dessa länder att vara direkt avgörande för att förhindra svält.

Globalt sätt beräknas det finnas 20 ”Hotspots of hunger” där livsmedelsförsörjningen förväntas förvärras framöver. Över 43 miljoner människor befaras befinna sig på gränsen till svält eller svältlika förhållanden. Likt tidigare fortsätter konflikt, klimatförändringar och Covid-19 att vara drivande för den negativa utvecklingen. På senaste tid har även ökade kostnader för livsmedel och logistik haft en stor inverkan. Flera av kriserna är också drabbade av konflikt vilket gör att nödvändiga humanitära insatser inte alltid kan nå ut till de som behöver det.

Sydsudan har de senaste åren drabbats av stora översvämningar vilket har försämrat landets situation. Konflikter och osäkerhet i landet begränsar tillgängligheten för humanitära insatser och livsmedelsassistans från WFP. Uppskattningsvis 2,4 miljoner personer befinner sig i IPC 4 (akut hunger/risk för svält) och 108 000 personer i IPC 5 (katastrofläge/svälttillstånd).

Nigeria, och framför allt delstaten Borno State, är mycket konfliktdrabbat och osäkerheten begränsar de humanitära insatserna. Inflation och höjda matpriser har lett till att 620 000 personer befaras befinna sig i CH4 (livsmedelsförsörjningen är kritisk) och 18 miljoner personer befaras befinna sig i CH3 (kris).

Konflikt och osäkerhet präglar även Etiopien. Torka har förvärrat landets situation ytterligare och uppskattningsvis 4,3 miljoner personer förväntas befinna sig i IPC 4 och 401 000 personer i IPC 5. Bristen på uppdaterade data fortsätter att vara ett bekymmer. WFP:s insatser i landet är nu på rekordlåga nivåer, huvudsakligen på grund av bristen på tillträde till de drabbade områdena.

I konfliktdrabbade Jemen fortsätter den ekonomiska krisen att förvärras, vilket resulterat i att priserna ökat drastiskt. Uppskattningsvis 5,1 miljoner personer befinner sig i IPC 4 och 47 000 personer i IPC 5. 400 000 barn riskerar att dö av undernäring om åtgärder inte tas.

Rapporten slår fast att utmaningarna är stora och att situationen i flera länder är mycket oroande. Exempelvis syns en mycket oroväckande utveckling i Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Haiti, Honduras, Sudan och Syrien. För att kunna agera snabbare och mer effektivt efterfrågar FAO och WFP ökat flexibelt stöd samt investeringar i föregripande åtgärder. Organisationerna efterfrågar även stöd och främjande för humanitärt tillträde så att de får möjlighet att nå de människor som är drabbade.

Sverige är fortsatt en aktiv partner och är en av de största bidragsgivarna till både FAO och WFP.

Läs rapporten här: Hunger hotspots