Europeiska jordbrukskommissonen träffas i Budapest – fokus på klimatets betydelse för djursjukdomar

Den 27-28 september träffades representanter från den europeiska regionen och Centralasien för att diskutera klimatförändringarnas betydelse för djursjukdomar. Vid mötet diskuterades även för Sverige prioriterade frågor som AMR och jämställdhet.

Bland deltagarna fanns även representanter från civilsamhället, intresseorganisationer och andra internationella organ.  

Under diskussionen om antibiotikaresistens stod det klart att det i många länder råder en motsättning mellan jordbrukspolitiska och folkhälsopolitiska aspekterna och att utmaningen var att få ansvariga och representanter för respektive sida att mötas.  

Europeiska Jordbrukskommissionen (ECA) möts vartannat år och har en förberedande funktion inför den regionala konferensen för Europa och Centralasien. ECA, som bildades redan 1949, är öppen för alla FAO-medlemmar i den europeiska och centralasiatiska regionen. Syftet är att stödja medlemmarna i jordbruksfrågor och komma med rekommendationer inom ECA:s tekniska och geografiska mandat. ECA rapporterar till FAO:s europeiska regionalkonferens. Årets möte är mer fokuserat och omfattar tekniska ämnen bl.a. i syfte att få fler experter att delta i mötena.  

Under mötets andra dag fick deltagarna besöka Hunland Trade, en av världens största handlare av nötboskap. Företaget som startade 1992 föder upp, importerar och exporterar nötboskap över hela världen. Under 2016 passerade 350 000 nötkreatur verksamheten och djuren fraktas i företagets egna lastbils- eller fartygsflotta. Utöver handeln av nötboskap, gris och får har man även mjölkproduktion, bland annat i Ungern och Grekland, liksom nötköttsproduktion.