FAO antar strategi för klimatförändringar och strategi för forskning och innovation

Vid FAO:s 170.e rådsmöte, som ägde rum 13–17 juni, antogs två nya strategier för FAO:s verksamhet. En strategi för klimatförändringar och en strategi för forskning och innovation. Båda strategierna gäller för perioden 2022 till 2031, och syftar till att driva på implementeringen av FAO:s strategiska ramverk.

FAO:s 170:e rådsmöte. ©FAO/Alessia Pierdomenico

Strategierna ska bidra till FAO:s arbete med omställningen av världens jordbruks- och livsmedelsystem och bidra i arbetet med tryggad livsmedelsförsörjning. Strategin för klimatförändringar är strukturerad efter globala, nationella och lokala utmaningar och lösningar. Livsmedelssystemen globalt bidrar till cirka 30 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Strategin ser systemen som en del av lösningen på klimatförändringarnas utmaningar. Strategin för forskning och innovation tar sin utgångspunkt i behovet av omställning av jordbruket och livsmedelsystemen, där forskning och innovation är en central del av lösningarna. Det finns många kopplingar mellan strategierna och de bör betraktas som kompletterande och ömsesidigt stödjande.

Strategierna ska nu åtföljas av handlingsplaner, som ska omsätta strategierna till handling och möjliggöra implementeringen. FAO:s råd kommer att följa upp strategierna efter fem år.

Läs mer på FAO:s hemsida: FAO Council endorses new 10-year strategies on Climate Change and on Science and Innovation