På måndag inleds Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning

Den senaste rapporten State of Food Security and Nutrition in the World som publicerades i september visar att antalet hungrande fortsatt ökar, främst på grund av klimatförändringar och konflikt. Detta är en av frågorna som Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, kommer att diskutera den 15-19 oktober i Rom.

CFS är ett gemensamt forum för de tre Rombaserade FN-organen FAO, WFP och IFAD där frågor rörande tryggad livsmedelsförsörjning diskuteras. Det unika med CFS är att stater, civila samhället och näringslivet är medlemmar på lika villkor vilket göra att CFS är en inkluderande plattform där en bredd av perspektiv får lika stort utrymme.

Rapporten Multi-Stakholder Partnerships to finance and improve food security and nutrition in the framework of the Agenda 2030 kommer att presenteras vid CFS. Att utveckla partnerskap för att förbättra möjligheterna att uppnå Agenda 2030 och de globala målen är en viktig fråga för Sverige. Därför anordnar Sverige ett seminarium om partnerskap med särskilt fokus på privata sektorns roll. Getting down to business: Public-private partnerships for the achievement of the Sustastainable Development Goals. Seminariet inleds av ambassadör Robert Rydberg och medverkande är bl.a. representanter från FAO, Stora Enso, Tetra Laval, Vi Skogen, Sida och SLU. Svenska FAO-kommittén har för detta syfte producerat en skrift – The private sector as a partner for sustainable development. Tetra Laval, Sida och WWF beskriver här sin syn på partnerskap där privat sektor är en part och ger samtidigt en rad goda exempel och rekommendationer.

Ladda hem skriften här. The private sector as a partner for sustainable development.

En kung, en drottning och en påve

Samtidigt som Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning möts genomförs också 2018 års World Food Day den 16 oktober. FAO:s goodwill ambassadörer för nutrition; drottning Letizia av Spanien och kungen av Lesotho inledningstalar och påve Fransiskus kommer att meddela sig via video. Läs mer om World Food Day här. Sverige kommer att uppmärksamma dagen på måndag den 22 oktober med ett seminarium på Medelhavsmuseet i Stockholm. Läs mer om seminariet här: World Food Day Stockholm