Let’s get down to business

Samarbete mellan samhällets alla sektorer och särskilt näringslivets engagemang lyfts allt oftare som en av nycklarna till hållbar utveckling. Under det pågående mötet i Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) på FAO:s huvudkontor i Rom tog Svenska FAO-kommittén, som bedrivit sådant samarbete sedan 1950, chansen att bjuda in till ett sidoevent för att visa på hur flersektoriella partnerskap kan se ut i praktiken.

FAO/Riccardo De Luca

Seminariet med titeln “Let’s get down to business: Public private partnerships for achieving the Sustainable Development Goals” lade särskilt fokus på samverkan med privata företag. Ett hundratal åhörare tog del av erfarenheter från Stora Ensos och Vi-skogens arbete med integrerade skogs- och jordbrukssystem i Laos respektive Kenya, Sidas verktyg för samarbete med näringslivet och Sveriges Lantbruksuniversitets samverkansarbete för att stötta unga ”agriprenörer” i Afrika.

Under seminariet presenterades även den skrift som Svenska FAO-kommittén sammanställt på temat: The private sector as a partner for sustainable development.

FAO bidrog med flera exempel på partnerskap med näringslivet som lett till nyskapande projekt med hållbara resultat. Att vinstdrivande verksamhet skulle vara en fiende till utveckling avfärdades som en farlig myt – däremot måste vi alla bli bättre på att förstå hur ansvarsfulla investeringar främjar hållbar utveckling, och vice versa.

Ambassadör Robert Ryberg, Sveriges ständige representant till de i Rom baserade FN-organen FAO, IFAD och WFP visade på hur svenska företag ofta varit pådrivande för politiska reformer på hållbarhetsfronten, inte minst inom skogsindustrin och i arbetet mot antibiotikaresistens.

FAO/Riccardo De Luca

”Välstånd skapas inte ur politiska beslut, utan genom privata initiativ.” konstaterade Robert Rydberg, och framhöll hur svenska företag tagit aktiv del i framtagandet av Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Flera av talarna kunde intyga att agendan blivit en drivkraft för större engagemang och ansvarstagande för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling inom näringslivet.

Katarina Eriksson, medlem av FAO-kommittén och ledande inom Tetra Lavals program Food for Development, modererade paneldebatten och bjöd in till livlig diskussion med en engagerad publik. I sin summering framhöll Katarina Eriksson hur utbyten som detta bidrar till att bygga förtroende över sektorsgränserna och möta de utmaningar som återstår för att generera fler samarbeten och skala upp de som fungerar.