Vattenbrukets utveckling i centrum i Rom

FAO:s underkommitté för vattenbruk träffades mellan den 24-27 oktober i Rom för att diskutera hållbar utveckling av vattenbruket.

En hållbar utveckling av vattenbruket är ett globalt mål. Odlade vattenlevande organismer kan på ett miljömässigt hållbart sätt bidra till att möta en ökad efterfrågan på framförallt proteiner. Genom att ge förutsättningar för att låta vattenbruket växa kan flera hållbarhetsmål (SDG:s) uppnås.

Under dagarna i Rom diskuterades utmaningar och möjligheter för vattenbruket. I vissa delar av världen är vattenbruket ett nytt koncept och i andra delar är det en verksamhet som har funnits i flera hundra år. Möjligheten att uppnå målsättningarna är beroende av var man är geografiskt i världen och vilka förutsättningar som finns vad gäller exempelvis ekonomi, logistik och kunskap. Till mötet var delegater från SIDS (Small Island Development States) speciellt inbjudna för att diskutera utmaningar som just mindre ö-stater står inför vid utveckling av vattenbruket.

Dagarna erbjöd ny kunskap, nätverk och kommande samarbeten, vilket är förutsättningen för att utvecklingen ska ske i samklang med klimat, miljö och människa.

Sverige representerades av Veronica Andrén från Jordbruksverket.