Global samverkan i kampen mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens berör oss alla. Överanvändande av antibiotika inom sjukvård och djurhållning skapar resistenta bakterier som hotar vår hälsa och våra livsmedelssystem, lokalt och globalt. FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO spelar en viktig roll för att bemöta problemen, dels genom egen forsking och operativ verksamhet i fält, dels genom att vara en neutral plattform där länder kan utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Representanter från FAO, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Sverige utbytte erfarenheter, kunskap och uppdateringar inom AMR med en engagerad publik 
©FAO/Giuseppe Carotenuto. Copyright ©FAO.

Den 8 november medverkade Sverige i ett sådant erfarenhetsutbyte, med titeln Global Action on Antimicrobial Resistance (AMR) in Food and Agriculture. Eventet organiserades av FAO i samarbete med Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Sverige. I ett överfullt mötesrum med åhörare från FAO:s medlemsländer och personal berättade Sveriges biträdande ständiga representant till FAO Fredrik Alfer om våra erfarenheter av att drastiskt minska användandet av antibiotika inom djuruppfödning, mycket som ett resultat av påtryckningar från både konsumenter och producenter.

Regelverk spelar en stor roll och det är viktigt att regler harmoniseras mellan olika sektorer för att producenter ska kunna tillämpa dem effektivt. Samtidigt måste restriktioner komplementeras med stöd och rådgivning kring alternativ till antibiotika för att säkra produktiviteten. Sveriges erfarenhet visar dessutom att hållbara resultat nås bäst när allmänhet och uppfödare drivs av en medvetenhet kring fördelarna med ansvarsfullt antibiotikaanvändande.

Just utbildning och erfarenhetsutbyte stod i fokus under paneldebatten. FAO:s biträdande generaldirektör för naturresurser Maria Helena Semedo uppmanade länder i alla faser av utveckling, deras näringsliv i stort och särskilt jordbrukare och veterinärer att samverka och dra lärdom av varandra för att nå hållbara resultat. God utfodring hos boskap är väsentligt för immunförsvaret. Innovation kan bidra till bättre läkemedel och diagnostiseringsmetoder.

Även de internationella organisationerna måste samverka i högre grad. FAO:s chefsveterinär Juan Lubroth berättade om FAO:s engagemang i ett FN-nätverk bestående av 12 organisationer som på generalsekreterares begäran gemensamt tar fram en rapport över hur FN ska arbeta för att bemöta det globala AMR-hotet. Ett särskilt nära samarbete förs med Världshälsoorganisationen WHO och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE).

Från panelen bjöd Nederländerna in till utbyte med det egna näringslivet, medan Tyskland intygade att G-20 samverkar aktivt i frågan och har antagit en handlingsplan som bland annat syftar till att fasa ut antibiotikaanvändning i tillväxtssyfte. Från publiken lyfte Ghana och Kenya behovet av internationella investeringar i det gemensamma AMR-arbetet, medan Zimbabwe uppmanade FAO att alltid tänka långsiktigt. Storbritannien påminde om att fler möjligheter till internationellt erfarenhetsutbyte kommer redan den 13-19 november, då den globala veckan för medvetandegörande kring antibiotika infaller.