Livsmedelssystemens roll för minskad fattigdom och utveckling av landsbygden

Med rätt arbetssätt och resurser är livsmedelssystemen vägen till minskad fattigdom och hunger.

Vikten av att nyttja livsmedelsproduktion för en inkluderande landsbygdsutveckling är huvudbudskapet i årets upplaga av FN-organet FAO:s rapport ”The State of Food and Agriculture”. Men inget görs av sig själv är det andra medskicket. Här behövs nya arbetssätt, politisk insikt och investeringar för att det ska bli bra.

Läs Christina Furustams artikel om FAO:s nya rapport ”The State of Food and Agriclture 2017 – leveraging food systems for inclusive rural transformation”. Christina Furustam arbetar för LRF och är ledamot i Svenska FAO-kommittén.

Läs artikeln här