IKEA Foundation stödjer FAO:s flyktingarbete i östra Afrika

Ikea Foundation bidrar med 3,5 miljoner dollar till FAO:s arbete för att stärka ställningen för flyktingar och flyktingmottagande samhällen i östra Afrika. Syftet med initiativet är att öka försörjningsmöjligheterna och lägga grunden för ökade jordbruksinvesteringar.

IKEA:s bidrag kommer att stödja FAO:s insatser i en av världens största flyktingkriser för att utveckla en stabil inkomstkälla för sårbara befolkningsgrupper i Kenya och Uganda. Stödet innebär att FAO kan bistå dessa grupper att odla efterfrågade och högkvalitativa grödor. I det ingår även att öka tillträdet till marknader för avsättning av produkterna. Enligt FAO har jordbruket potential att erbjuda lösningar även i mycket svåra omständigheter och organisationen kommer att använda s.k. conservation agriculture, dvs metoder som skyddar miljön genom t.ex. minskad plöjning.

Östra Afrika är för närvarande plats för en av världens största flyktingkriser med mer än 1,9 miljoner flyktingar bara i Kenya och Uganda. Många har bott i lägren långa perioder och flytt konflikter i angränsande länder eller tvingats lämna sina hem på grund av svält, torka eller översvämningar.

FAO:s arbete genomförs tillsammans med FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och inkluderar även stöd till  värdländernas lokalbefolkning samt att koppla ihop jordbrukarna med lokala livsmedelsföretag för att utveckla en stabil leveranskedja. Även om flyktingar i dessa länder har viss tillgång till odlingsbar mark är majoriteten fortfarande beroende av livsmedelsbistånd från FN och man saknar tillgång till marknader för att sälja sina produkter.

Läs mer i FAO:s pressmeddelande här.