Invasiva skadegörare i skogen – nästa globala pandemi?

Var rädd om skogarnas genetiska resurser. Odling av exoter ger ofta kortsiktiga vinster men kan bli inkörsportar för allvarliga skadegörare. Motmedlen kan ofta finnas i skogarnas mångfald där skadegörarnas parasiter och sjukdomar finns. Det var några av medskicken vid det globala webbinarium i som FAO:s skogsskadenätverk anordnade den 29 juli med temat Invasiva skadegörare – nästa globala pandemi? Webbinariet skedde inom ramen för Internationella växtskyddsåret 2020.

Webbinariet samlade 706 deltagare från 87 länder över hela världen, och innehöll korta föredrag och råd från skogsskadeexperter från Sydafrika, Ungern, Kina, Australien, Tunisien och Brasilien som alla jobbar inom de fyra regionala FAO-skogsskadenätverken i världen. En viktig slutsats vid seminariet är bl.a. att det finns likheter mellan COVID19-pandemin och skogsskadegörare som vi skulle kunna kan lära oss av. Bl.a. menade deltagarna att förbyggande arbete är mycket billigare och effektivare än bekämpningsåtgärder när skadan redan är skedd. Det är också mycket viktigt att kontrollera spridningsvägar. Dessutom är karantän ett effektivt instrument. Världshandel och resande kommer att öka ännu mer i framtiden och därmed risken att nya skadegörare sprids mellan kontinenter och länder. Klimatförändringarna gör inhemska skogar känsligare samtidigt som invasiva skadegörare kan få lättare att etablera sig.

Det konstaterades att samarbete är extremt viktigt, inte minst mellan forskare och skogsskadeexperter i olika länder men också mellan länder med olika stora forskningsresurser. Samverkan och kunskapsspridning mellan expertisen, handelsaktörer, beslutsfattare och allmänhet är nödvändigt för att kunna bekämpa skadegörare. Det är särskilt viktigt med tidig upptäckt av skadegörare för att undvika stora skador. För det behövs många ögon som ser och förstår. Information till allmänheten och enkla inrapporteringsappar är kostnadseffektiva verktyg.

Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

 

Webbinariet i sin helhet finns här.

Läs expertrapporten här.

Mer om internationella växtskyddsåret hittas här.