FAO lanserar teknisk plattform för mätning och reducering av matsvinn

FAO lanserade i slutet av juli den tekniska plattform som man tillsammans med bland annat International Food Policy Research Institute, IFPRI, har utvecklat för att bistå det internationella samfundet att öka åtgärderna för att reducera matsvinn och förluster tidigare i livsmedelskedjan.

Syftet med den nya tekniska plattformen är kunskapsutbyte om mätmetoder, innovativa lösningar, styrmedel, framgångsrika modeller som används runtom i världen och samarbeten. Plattformen är en ingång till alla FAO:s resurser när det gäller matsvinn och förluster och inkluderar en stor databas om bl.a. vilken mat som förloras och slängs samt var. Plattformen kopplar också ihop relevanta portaler från olika partners inom utvecklingsområdet.

Vid lanseringen deltog även representanter för Världsbanken, the Global Alliance for Improved Nutrition, Rabobank Foundation, USAID och Rockefeller Foundation. Man konstaterade att det krävs större insatser, särskilt när COVID-19 ytterligare har exponerat sårbarheten i och behovet av mer motståndskraftiga livsmedelssystem. Enligt Världsbankens representant är hantering av matsvinn och förluster genom korrekt information och bevis på landnivå ett försök att skapa ett livsmedelssystem som levererar inom planetens och människans hälsa.

Matsvinn och förluster innebär, förutom förlorade knappa naturresurser, hårt tryck på vatten och markresurser samt ökad påverkan på klimatförändringen, även förlorade möjligheter till ekonomisk tillväxt och ökad produktivitet samt att föda en framtida växande världsbefolkning. FAO bedömer att 14 procent av maten förloras innan den når slutproduktionen eller detaljhandeln och uppgå till ett värde av 400 miljarder dollar årligen, motsvarande ca 1,5 miljarder ton koldioxid-ekvivalenter utsläpp av växthusgaser. Om man kan reducera förlusterna, t.ex. efter skörd, med 25 procent skulle det minska den miljömässiga skada som kan orsakas av framtida landanvändning för jordbruk. Det skulle innebära att ytterligare skogar inte förstörs med förödande konsekvenser på klimatförändringen och biologisk mångfald av en ökad jordbruksproduktion och föra världen närmare Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader.

Lanseringen innebar även en möjlighet att informera om The International Day of Awareness of Food Loss and Waste, som uppmärksammas för första gången den 29 september.

Läs mer om den nya plattformen här.