FAO:s fiskekommitté, COFI, 5-9 september – en smygstart för svenskt ordförandeskap i EU:s ministerråd

Vartannat år möts FAO:s tekniska kommittéer för råvaror, jordbruk, fiske respektive skog. Den 5-9 september genomförs fiskekommittén som i år bland annat ska avhandla frågor om att öka globalt vattenbruk på ett hållbart och jämlikt sätt, förbättra fiskeriförvaltning och öka ansträngningarna för att eliminera illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU). Sverige leder tillsammans med EU-kommissionen, EU:s arbete vid mötet – en försmak av det svenska ordförandeskapet i EU 2023.

Den 1 januari 2023 kliver Sverige in som ordförande i EU:s ministerråd. I flera internationella fora, däribland FAO, innebär det att Sverige kommer att leda arbetet med att ta fram EU:s positioner, och även verka för att få genomslag för dem. Sverige smygstartar redan denna vecka genom att ersätta innevarande EU-ordförandeland Tjeckien vid FAO:s fiskekommitté.

Fiskekommittén pågår mellan den 5 och 9 september och är den tredje tekniska kommittén som möts under 2022. Under juli månad träffades råvarukommittén och jordbrukskommittén. Den 3-7 oktober är det dags för skogskommittén. De tekniska kommittéernas uppgift är att förbereda och driva FAO:s arbete framåt inom respektive område.

För årets COFI innebär det även att FAO:s flaggskeppsrapport State of the World Fisheries and Aquaculture uppmärksammas. Den visar att världens vattenbruk har ökat starkt och såväl som konsumenters efterfrågan på produkter från vattenbruket. Även efterfrågan på alger har ökat dramatiskt. Rapporten visar också att det marina fisket fortsatt oroar eftersom andelen hållbart fiskade bestånd föll med 1,3 procent mellan 2017 och 2019. FAO lanserar därför strategin Blå transformation, för att möta utmaningarna med tryggad livsmedelsförsörjning och miljömässig hållbarhet.

Läs mer om de tekniska kommittéerna, inklusive COFI

Läs State of the World Fisheries and Aquaculture