Seminarium i Almedalen 5 juli om näringsriktig mat och hållbara jordbruksmetoder

Svenska FAO-kommittén är medarrangör i ett seminarium i Almedalen på temat Rätt mat på rätt plats – laga planeten med rätt ingredienser.

Seminariet kommer att ta upp frågan om att vad vi producerar och äter har stor betydelse för klimatet. En tredjedel av hushållens klimatpåverkan kommer från maten. För att nå FN:s andra mål för hållbar utveckling att utrota hungern till 2030, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk måste vi inte bara lösa hungerproblematiken utan även målen för hälsa respektive klimat. En av talarna är FAO-kommitténs ordförande Elisabeth Backteman.

Läs mer om programmet här.