FAO fortsätter sitt samarbete med den Globala miljöfonden

Genom sitt samarbete med den Globala miljöfonden, GEF, hjälper FAO sina medlemsländer att tillgodogöra sig medel för att implementera olika projekt som ska bidra till att motverka klimatförändringarna. I den senaste beslutsomgången uppgick finansieringen till 70 miljoner US dollar för 28 länder. Fokus för satsningarna är hållbar urbanisering, förvaltning av grundvatten, biodiversitet, klimatförändringar och landdegradering.

FAO kommer genom denna satsning bland annat att hjälpa Algeriet med att integrera ekosystembaserade systemlösningar som grönområden och cirkulära metoder för att ta hand om avfall. Projektet siktar på att motverka mer än 715,000 metriska ton utsläpp och beräknas gynna över en miljon människor.

I Centralamerika kommer sju länder (Belize, Costa Rica, Dominikanska Republiken, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama) samverka för att skala upp insatser för att förvalta naturresurser på land och ekosystem vid kusten på ett holistiskt sätt. Projektet syftar till att öka biodiversiteten, bidra till tryggad vattenförsörjning och den blå ekonomin. Förhoppningen är att projektet leder till en förbättrad förvaltning av 1,8 miljoner hektar på land och i havet, restaurera 300 hektar våtmarker och gynna 350 000 människor.

I Bosnien Hercegovina ligger fokus på att hindra vattendegradering och bidra till den biologiska mångfalden.

Angola kommer att få hjälp med att stärka levnadsförhållanden samt trygga livsmedelsförsörjning och nutrition genom hållbar förvaltning av land och skog, stärkta värdekedjor och frågor som rör besittningsrätt för småbrukare. Projektets målsättning är att förbättra förvaltningen av 250 000 hektar land och gynna 180 000 människor.

Läs mer om FAO:s samverkan med GEF här.