Lyckat projekt i Guatemala för att spara vatten för odling

Tack vare finansiering från Sverige har ett sinnrikt FAO-projekt bidragit till förbättrad och mer diversifierad livsmedelsförsörjning i ett lokalsamhälle i Guatemalas s k torrkorridor, där skördarna ofta uteblir på grund av torka. Samhället saknade lokal vattenförsörjning och man hade inte råd att installera ett bevattningssystem.

Ett av de torraste områdena i världen är en del av östra Guatemala där det endast faller 700 mm regn per år. Regionen drabbas ofta av förlorade skördar, där majs och bönor har varit huvudsaklig föda. Befolkningen är fattig och lever på mindre än 2 USD per dag. Ett sinnrikt projekt för att samla in regnvatten som FAO har utvecklat har dock gjort stor skillnad.

FAO-projektet, som genomförs i samarbete med Guatemalas regering, innebär att man skapar reservoarer, som fångar upp det lilla regn som faller under maj till juli respektive september till oktober, och förvarar det så att det inte dunstar. Systemet har lett till att invånarna genom bevattning kan odla mer men också fler grönsakssorter än tidigare. De kan genom reservoarerna också odla en fiskart som trivs i grunda vatten. Man har därmed fått möjlighet att både konsumera fisk – något man inte kunde göra tidigare – och att sälja överskottet på den lokala marknaden. Samtidigt fungerar just denna sorts fisk som skadedjursbekämpare eftersom den äter flugor och fluglarver. Projektet har inneburit att över 1.000 familjer drar nytta av lokalsamhällets reservoarer och har även väckt intresse i andra delar av regionen.

Läs mer under länken här.