Transforming Food Systems – Inspiration studio 12 April at Sida

Swedish Leadership for Sustainable Development anordnar ett inspirationsmöte om jordbruksutveckling och minskad hunger i världen den 12 april kl. 9-12 på Sida. Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk av ledande svenska företag och expertorganisationer för nya partnerskap och konkreta projekt för minskad fattigdom och hållbar utveckling. Det samordnas av Sida.

 

 

Vid inspirationsmötet kommer man bl.a. att diskutera framtagandet av de Frivilliga riktlinjerna för livsmedelssystem och nutrition, som ska beslutas i oktober i Rom vid Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS. En av talarna är en representant för den Privata sektormekanismen inom CFS. Den består av privata företag som är involverade inom jordbruks- och livsmedelssektorn och inkluderar bl.a. jordbrukare, kooperativ och små samt medelstora företag i olika delar av världen.

Programmet den 12 april finns att ladda ned här:

Läs mer om SLSD på Sida:s webb här:

Och läs mer om CFS här: