Global Report on Food Crises 2019

Tisdagen den 2 april publicerades en omfattande rapport av The Global Network Against Food Crises om bl.a. den akuta hungersituationen i de långvarigt konfliktdrabbade länderna Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Nigeria, Sydsudan, Sudan, Syrien och Yemen. Av de 113 miljoner människor som drabbades av akut hunger i världen under 2018 lever nästan två tredjedelar i dessa länder.

Rapportens syfte är dels att förtydliga vikten av Agenda 2030s globala mål nummer två ”ingen hunger” (SDG2), men även belysa den grundproblematik som bidrar till livsmedelskriser.  Rapporten understryker betydelsen av att främja fred och rättvisa, uppnå ekonomisk stabilitet och att bygga motståndskraft  mot klimatförändringarna.

I rapporten lyfts behov av bl.a. nödvändiga investeringar för att förebygga konflikter, stärka kvinnors roll, utbilda och förse barn i tidig ålder med tillräcklig näringsriktig mat samt upprätthålla infrastruktur som väsentliga faktorer för att bidra till ekonomisk stabilitet. Konflikt, instabila förhållanden och naturkatastrofer kopplat till klimatförändringarna är fortsatt viktiga utmaningar som begränsar människors tillgång till livsnödvändiga resurser och som förhindrar långvarig utveckling och stabilisering.

Rapporten betonar även kvinnans roll och rättigheter i relation till hungerbekämpning. Det uppmärksammas vanligen inte, samtidigt som kvinnor och barn är de mest utsatta i väpnade konflikter som leder till hunger.

Rapporten förordar fortsättningsvis att betydande förändringar endast kan göras genom tydlig samverkan. Starkare globalt samarbete och innovativa lösningar är helt avgörande för att hantera den växande komplexiteten av akut hunger. En av de viktigaste slutsatserna är att vägen mot en fredligare värld måste ha ett tydligt fokus på tryggad livsmedelsförsörjning.

Rapporten är författad av The Global Network Against Food Crises där bl.a. WFP, FAO och EU ingår.

Läs gärna rapporten ”Global Report on Food Crises” i sin helhet här