Sida, FAO och ECOWAS i gemensamt projekt för att skydda Västafrikas skogar

Sida ger stöd till ett femårigt projekt för att stärka en hållbar förvaltning av skogarna i Västafrika, där FAO ska bistå med teknisk expertis och Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap, ECOWAS, ska ansvara för genomförandet.

Syftet med projektet är att skydda skogarna i de 15 länderna i regionen och att säkra försörjningen för de miljontals människor som är beroende av skogen. Det ska ske genom en hållbar skogs- och markförvaltning, att hantera gränsöverskridande hot mot skogarna på grund av bl.a. avskogning samt att bygga motståndskraft mot klimatförändringarna. Förlusten av skogsområden i Västafrika var fyra gånger högre mellan 1990-2015 än på global nivå. Enligt Sida är projektet mycket viktigt för människor och regeringar i regionen, men också för de globala ansträngningarna att stoppa klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald.

Läs mer i pressmeddelandet på FAO:s webb här: