Världsbidagen 20 maj: ”Bee Engaged” för planetens hälsa och bevarandet av den biologiska mångfalden

Bin och andra pollinerare är avgörande för planetens hälsa, men idag minskar antalet pollinerare kraftigt. Genom att flytta pollen mellan olika blommor möjliggör bin en rik produktion av frukter, nötter och andra grödor. Samtidigt kan pollinerare förbättra kvalitén och diversiteten av de grödor som odlas. Att bevara och öka pollinerare i världen är därför nödvändigt för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen. FAO uppmärksammar därför Världsbidagen 20 maj.

För att bevara och utveckla kunskapen om våra pollinerare, anordnar FAO ett virtuellt webbinarium imorgon den 20 maj i samband med Världsbidagen på temat ”Bee Engaged: Celebrating the diversity of bees and beekeeping systems”.Webbinariet ska öka medvetenhet om pollinerares roll för att värna om och öka antalet pollinerare i världen. Att förhindra en minskning av bin och andra pollinerare är nödvändigt för att öka biodiversiteten och främja hållbar utveckling för tryggad livsmedelsförsörjning.

I år sammanfaller Världsbidagen med en utmanande situation för tryggad livsmedelsförsörjning i världen, men en avsevärd ökning av antalet människor som lever med  akut otrygg livsmedelsförsörjning, enligt den senaste hungerrapporten ”Global Report on Food Crises 2022” som publicerades i början av maj. 193 miljoner människor i 55 länder världen över led av akut otrygg livsmedelsförsörjning 2021. Det är en kraftig ökning från 155 miljoner människor 2020, och 135 miljoner människor 2019.

Behovet av pollinering är fortsatt stort, men samtidigt minskar antalet bin och pollinerare. Detta utgör ett allvarligt hot mot våra ekosystem och världens livsmedelsförsörjning.

Du kan läsa mer om FAO:s uppmärksammande av värdsbidagen på FAO:s hemsida: ‘Bee Engaged: Celebrating the diversity of bees and beekeeping systems’