Ny rapport visar fortsatta och ökande utmaningar med tryggad livsmedelsförsörjning i världen

Årets hungerrapport ”Global Report on Food Crises 2022” visar på fortsatt stora och ökande utmaningar med tryggad livsmedelsförsörjning i världen under 2021. Rapporten, som tas fram av ”The Global Network Against Food Crises”, där bland andra FAO, FN:s livsmedelsprogram, WFP, och EU ingår, konstaterar nya rekordnivåer – ”unprecedented levels of hunger” – med en ökning om 58 miljoner människor sedan 2019. Eftersom rapporten gäller för 2021 räknar siffrorna inte in den försvårande effekten av Rysslands aggression mot Ukraina.

Läs hela artikeln: Ny rapport visar fortsatta och ökande utmaningar med tryggad livsmedelsförsörjning i världen

10-årsjubileum för CFS frivilliga riktlinjer om ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter – virtuellt högnivåevent 27 maj

I maj 2012 antog Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, de frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter (CFS VGGT). För att uppmärksamma 10-årsjubileet anordnar CFS tillsammans med FAO ett virtuellt högnivåevent där framsteg och framtida utmaningar kommer lyftas fram.

Läs hela artikeln: 10-årsjubileum för CFS frivilliga riktlinjer om ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter – virtuellt högnivåevent 27 maj

Världsbidagen 20 maj: ”Bee Engaged” för planetens hälsa och bevarandet av den biologiska mångfalden

Bin och andra pollinerare är avgörande för planetens hälsa, men idag minskar antalet pollinerare kraftigt. Genom att flytta pollen mellan olika blommor möjliggör bin en rik produktion av frukter, nötter och andra grödor. Samtidigt kan pollinerare förbättra kvalitén och diversiteten av de grödor som odlas. Att bevara och öka pollinerare i världen är därför nödvändigt för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen. FAO uppmärksammar därför Världsbidagen 20 maj.

Läs hela artikeln: Världsbidagen 20 maj: ”Bee Engaged” för planetens hälsa och bevarandet av den biologiska mångfalden

Årets upplaga av Svenska FAO-kommitténs debattskrift publicerad – Naturen vi lever av – utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972

Nu finns årets upplaga av Svenska FAO-kommitténs skrift publicerad som tar upp olika perspektiv på jordbruk, skogsbruk, fiske och våra matvanor under temat ”Naturen vi lever av – utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972”. Skriften belyser olika aspekter kring i jorden, skogen och haven under de 50 år som passerat sedan FN:s första miljökonferens, som ägde rum i Stockholm 1972. Många av dagens utmaningar fanns redan då, och en tillbakablick kan ge insikter i lösningar och angreppsätt för dagens utmaningar.

Läs hela artikeln: Årets upplaga av Svenska FAO-kommitténs debattskrift publicerad – Naturen vi lever av – utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972

Extrasession i FAO:s råd diskuterade tryggad livsmedelsförsörjning i världen med anledning Rysslands aggression mot Ukraina

Vid en extrasession i FAO:s råd 8 april diskuterades livsmedelssituationen i världen med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina. Sessionen hade initierats av 80 av FAO:s medlemsländer för att behandla konsekvenserna av den ryska aggressionen mot Ukraina för den redan ansträngda situationen i världen vad gäller tryggad livsmedelsförsörjning, och därmed för FAO:s uppdrag, verksamhet och mandat.

Läs hela artikeln: Extrasession i FAO:s råd diskuterade tryggad livsmedelsförsörjning i världen med anledning Rysslands aggression mot Ukraina

Utmaningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen i världen med anledning av den ryska invasionen av Ukraina – humanitära insatser, minskad tillgång på livsmedel och stigande priser

De tre FN-organen FAO, WFP och IFAD arbetar intensivt med hanteringen av den tryggade livsmedelsförsörjningen i Ukraina med anledning av den ryska invasionen. Enligt en WFP-rapport är minst 18 miljoner människor påverkade av den ryska invasionen. 12 miljoner människor är behov av humanitär assistans och 1,7 miljoner har fått lämna sina hem, och sifforna förväntas nu ha stigit ytterligare. Invasionen av Ukriana kommer också att påverka den globala livsmedelsförsörjningen och även priserna på råvaror och jordbruksvaror, vilket var en utmaning redan innan den ryska invasionen av Ukraina. Det innebär stora utmaningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen globalt.

Läs hela artikeln: Utmaningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen i världen med anledning av den ryska invasionen av Ukraina – humanitära insatser, minskad tillgång på livsmedel och stigande priser

FAO:s centrala firande av skogens dag 2022 genomförs i den svenska paviljongen vid Världsutställningen i Dubai

Världsutställningen ”Expo 2020 Dubai” blev uppskjuten och genomförs nu från oktober 2021 till mars 2022. Temat är ”connecting minds, creating future” och har tre teman: möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Den svenska paviljongen ligger inom området för hållbarhet. I ett utbud av 190 deltagande länder har FAO valt den svenska paviljongen i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och International Union for Forest Research Organisations Group for the World Congress 2024 (IUFRO 2024) för att kraftsamla på skogens dag.

Läs hela artikeln: FAO:s centrala firande av skogens dag 2022 genomförs i den svenska paviljongen vid Världsutställningen i Dubai

Jämställdhet idag för en bättre morgondag – FAO:s arbete med jämställdhet för tryggad livsmedelsförsörjning

Jämställdhet är avgörande för att uppnå en värld utan hunger, undernäring och fattigdom. Bestående ojämlikheter mellan kvinnor och män är ett betydande hinder för jordbruk, landsbygdsutveckling och tryggad livsmedelsförsörjning. FAO bidrar till att undanröja dessa skillnader, vilket är centralt för hållbara och inkluderande livsmedelssystem och motståndskraftiga, fredliga samhällen.

Läs hela artikeln: Jämställdhet idag för en bättre morgondag – FAO:s arbete med jämställdhet för tryggad livsmedelsförsörjning

Internationella året för frukt och grönsaker avslutas, men frågan är fortsatt viktig för nutrition och tryggad livsmedelsförsörjning

År 2021 utropades av FN som internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruits and Vegetables 2021), som nu avslutas med en virtuell ceremoni 24 februari. FAO har haft ansvaret för genomförandet tillsammans med andra organisationer. Syftet med året var att öka medvetandet om värdet av frukt och grönsaker ur närings- och hälsosynpunkt, dess bidrag till att trygga livsmedelsförsörjningen och minska svinnet, men också påvisa de möjligheter som frukt och grönsaker innebär för småskaliga familjejordbrukares försörjning.

Läs hela artikeln: Internationella året för frukt och grönsaker avslutas, men frågan är fortsatt viktig för nutrition och tryggad livsmedelsförsörjning

FN bedömer att hungern riskerar att öka på minst 20 ”hotspots”

FAO och WFP har nyligen släppt en ny utgåva av sin gemensamma framåtblickande analys av hungersituationen i världen (Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: February to May 2022 Outlook). Rapporten är en sammanställning av den förväntade livsmedelsförsörjningen under våren 2022 och fokuserar särskilt på de länder som väntas vara värst drabbade (Etiopien, Jemen, Nigeria och Sydsudan). Enligt rapporten kommer livsmedelsassistans i dessa länder att vara direkt avgörande för att förhindra svält.

Läs hela artikeln: FN bedömer att hungern riskerar att öka på minst 20 ”hotspots”