FAO:s centrala firande av skogens dag 2022 genomförs i den svenska paviljongen vid Världsutställningen i Dubai

Världsutställningen ”Expo 2020 Dubai” blev uppskjuten och genomförs nu från oktober 2021 till mars 2022. Temat är ”connecting minds, creating future” och har tre teman: möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Den svenska paviljongen ligger inom området för hållbarhet. I ett utbud av 190 deltagande länder har FAO valt den svenska paviljongen i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och International Union for Forest Research Organisations Group for the World Congress 2024 (IUFRO 2024) för att kraftsamla på skogens dag.

Läs hela artikeln: FAO:s centrala firande av skogens dag 2022 genomförs i den svenska paviljongen vid Världsutställningen i Dubai

Jämställdhet idag för en bättre morgondag – FAO:s arbete med jämställdhet för tryggad livsmedelsförsörjning

Jämställdhet är avgörande för att uppnå en värld utan hunger, undernäring och fattigdom. Bestående ojämlikheter mellan kvinnor och män är ett betydande hinder för jordbruk, landsbygdsutveckling och tryggad livsmedelsförsörjning. FAO bidrar till att undanröja dessa skillnader, vilket är centralt för hållbara och inkluderande livsmedelssystem och motståndskraftiga, fredliga samhällen.

Läs hela artikeln: Jämställdhet idag för en bättre morgondag – FAO:s arbete med jämställdhet för tryggad livsmedelsförsörjning

Internationella året för frukt och grönsaker avslutas, men frågan är fortsatt viktig för nutrition och tryggad livsmedelsförsörjning

År 2021 utropades av FN som internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruits and Vegetables 2021), som nu avslutas med en virtuell ceremoni 24 februari. FAO har haft ansvaret för genomförandet tillsammans med andra organisationer. Syftet med året var att öka medvetandet om värdet av frukt och grönsaker ur närings- och hälsosynpunkt, dess bidrag till att trygga livsmedelsförsörjningen och minska svinnet, men också påvisa de möjligheter som frukt och grönsaker innebär för småskaliga familjejordbrukares försörjning.

Läs hela artikeln: Internationella året för frukt och grönsaker avslutas, men frågan är fortsatt viktig för nutrition och tryggad livsmedelsförsörjning

FN bedömer att hungern riskerar att öka på minst 20 ”hotspots”

FAO och WFP har nyligen släppt en ny utgåva av sin gemensamma framåtblickande analys av hungersituationen i världen (Hunger Hotspots. FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: February to May 2022 Outlook). Rapporten är en sammanställning av den förväntade livsmedelsförsörjningen under våren 2022 och fokuserar särskilt på de länder som väntas vara värst drabbade (Etiopien, Jemen, Nigeria och Sydsudan). Enligt rapporten kommer livsmedelsassistans i dessa länder att vara direkt avgörande för att förhindra svält.

Läs hela artikeln: FN bedömer att hungern riskerar att öka på minst 20 ”hotspots”

Ny strategi för Sveriges arbete med FAO, 2022-2025

Den 22 december 2021 beslutade regeringen om en ny strategi för Sveriges arbete med FAO. Strategin gäller för perioden 2022-2025.

Läs hela artikeln: Ny strategi för Sveriges arbete med FAO, 2022-2025

Rapport från FAO påvisar vikten av ökad resiliens i livsmedelssystemen som en följd av Covid-19 pandemin

I årets upplaga av rapporten State of Food and Agriculture (SOFA) från FAO påvisas att covid-19 pandemin har bidragit till sårbarheten i våra livsmedelssystem vilket har resulterat i stora påfrestningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen globalt. Idag saknar 3 miljarder människor tillgång till näringsriktig och hälsosam kost och världshungern ökar. För att vända utvecklingen betonas ökad resiliens och vikten av mångfacetterade, effektiva, hållbara och inkluderande livsmedelssystem.

Läs hela artikeln: Rapport från FAO påvisar vikten av ökad resiliens i livsmedelssystemen som en följd av Covid-19 pandemin

FAO presenterar ny handlingsplan för antibiotikaresistens (AMR)

FAO har tagit fram en handlingsplan för antibiotikaresistens (antimikrobiell resistens, AMR) för åren 2021–2025 som ska fokusera globala ansträngningar för att hantera AMR i livsmedels- och jordbrukssektorerna. Syftet med planen är att påskynda framsteg i att utveckla och genomföra multisektoriella nationella handlingsplaner i världen och uppmärksamma strategiska prioriteringar och expertområden där FAO kan ge stöd.

Läs hela artikeln: FAO presenterar ny handlingsplan för antibiotikaresistens (AMR)

Satsningar på ”Great Green Wall” i Afrika ger lönsam avkastning på investeringar visar ny studie

Satsningar på Afrikas ”Great Green Wall” (GGW), som syftar till att bekämpa ökenspridning och återställa brukbar mark i Sahelregionen, är inte bara avgörande för kampen mot klimatförändringar utan är också kommersiellt gångbart för investerare visar en ny studie ledd av FAO som publicerats i Nature Sustainability.

Läs hela artikeln: Satsningar på ”Great Green Wall” i Afrika ger lönsam avkastning på investeringar visar ny studie

Food Systems Summit är bara början på det fortsatta arbete med världens livsmedelssystem

Undvik silotänkande och se maten för vad det är: en mänsklig rättighet. Det var ett gemensamt huvudbudskap från forskare, politiker, företagare och miljö- och biståndsaktörer vid seminariet 29 oktober på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin för att följa upp FN:s historiska toppmöte Food Systems Summit (FSS).

Läs hela artikeln: Food Systems Summit är bara början på det fortsatta arbete med världens livsmedelssystem

World Food Day 16 oktober – det vi gör är vår framtid

Den 16 oktober varje år uppmärksammas World Food Day världen över. Datumet är samma som för grundandet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 1945. Dagen syftar till att uppmärksamma livsmedelsfrågorna globalt. Årets tema är ”Our actions are our future – Better production, better nutrition, a better environment and a better life”.

Läs hela artikeln: World Food Day 16 oktober – det vi gör är vår framtid