Ny rapport om hur man ska bemöta de globala utmaningarna med vattenbrist

Stora delar av världen står inför allt mer omfattande utmaningar när gäller tillgången till vatten. Runt tre miljarder människor uppskattas leva i jordbruksområden där det råder stor vattenbrist. Samtidigt som tillgängliga sötvattenresurser per person har minskat med mer än 20 procent de senaste decennierna har efterfrågan på vatten stigit som ett resultat av ökad global befolkningstillväxt samt större efterfrågan från industrier.

Läs hela artikeln: Ny rapport om hur man ska bemöta de globala utmaningarna med vattenbrist

FAO och SLU lyfter fram svenskt kunnande om låg antibiotikaanvändning och friska kor

Rapporten  Tackling antimicrobial use and resistance in dairy cattle: Lessons learned in Sweden lanseras i samband med World Antimicrobial Awareness Week och har tagits fram av svenska experter från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges veterinärförbund, Växa Sverige, Gård- och Djurhälsan och Näringsdepartementet.

Läs hela artikeln: FAO och SLU lyfter fram svenskt kunnande om låg antibiotikaanvändning och friska kor

Internationella världsfiskdagen

Vid firandet av årets World Fisheries Day den 21 november på FAO i Rom var syftet att internationellt uppmärksamma behovet av att förbättra arbetsförhållandena inom fiskesektorn.

Läs hela artikeln: Internationella världsfiskdagen

FAO och WFP varnar för ökande nivåer av akut antal hungrande med risk för svält

I ett gemensamt pressmeddelande idag utfärdar FAO och WFP en kraftig varning om att det i vissa områden i fyra länder är stor risk för svält om den nuvarande situationen ytterligare förvärras de kommande månaderna.

Läs hela artikeln: FAO och WFP varnar för ökande nivåer av akut antal hungrande med risk för svält

FAO:s samarbetsprogram med utvecklingsländer

En ny webbsida har lanserats på FAO:s webbplats för att på ett  tydligare sätt sprida information om och visa resultaten av FAO:s utvecklingssamarbete med medlemsländer inom ramen för de så kallade Technical Cooperation Programmes (TCP).

Läs hela artikeln: FAO:s samarbetsprogram med utvecklingsländer

World Food Day: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, 75 år

Den 16 oktober varje år uppmärksammas World Food Day världen över. Datumet är samma som när FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) grundades 1945. I dag fyller alltså FAO 75 år

Läs hela artikeln: World Food Day: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, 75 år

FAO 75 år/World Food Day

Den 16 oktober är det World Food Day och samtidigt uppmärksammas att det har gått 75 år sedan FAO bildades. Svenska FAO-kommittén bjuder därför in till ett virtuellt seminarium den 23 oktober 10.30-12.00. Seminariet fokuserar på hur vi kan bygga ett mer hållbart och motståndskraftigt lantbruk. Seminariet genomförs på engelska. Varmt välkommen att medverka!

Läs hela artikeln: FAO 75 år/World Food Day

FAO:s Skogskommitté möts

Den 5-9 oktober sammanträder FAO:s Skogskommitté i ett virtuellt möte. I anslutning till Skogskommittén pågår även Världsskogsveckan fram till den 12 oktober. Skogskommittén, som möts vartannat år, diskuterar i år de bidrag som skogssektorn kan ge till Agenda 2030’s årtionde för åtgärder för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling

Läs hela artikeln: FAO:s Skogskommitté möts

Lantarbetarnas roll i hållbart lantbruk och för global tryggad livsmedelsförsörjning

Genom COVID-19 har alla delar i livsmedelskedjan synliggjorts, inte minst lantarbetarnas viktiga roll för tryggad livsmedelsförsörjning. Om lantbruket och livsmedelsförsörjningen ska bli hållbara måste deras villkor förbättras.

Läs hela artikeln: Lantarbetarnas roll i hållbart lantbruk och för global tryggad livsmedelsförsörjning