Internationella skogsdagen 21 mars – Friska skogar för folkhälsan

Man blir lugn, hör sina tankar och blir hel av att vara ute i en känd skog. Forskningen kan beskriva det som positiv balans mellan goda hormoner och stresshormoner. Välbefinnandet kan rehabilitera psykisk stress och fysisk sjukdom. Varje år den 21: a mars uppmärksammar FN-systemet skogens stora betydelse för sociala, ekonomiska och ekologiska funktioner. I år, 2023, är temat satt för att lyfta och klargöra betydelsen av skog och natur för folkhälsan. ”Healty forests for healthy people”

Läs hela artikeln: Internationella skogsdagen 21 mars – Friska skogar för folkhälsan

World Water Day 2023 celebration Enabling food and water security for all through circularity and collaboration

På världsvattendagen den 22 mars genomför Sverige tillsammans med FAO:s kontor i Bryssel ett seminarium för att uppmärksamma hur innvativa lösningar och samverkan kan bidra till en mer hållbar vattenförvaltning och resurseffektivitet. Statssekreterare Dan Ericsson inleder eventet.

Läs hela artikeln: World Water Day 2023 celebration Enabling food and water security for all through circularity and collaboration

Internationella kvinnodagen

Idag på internationella kvinnodagen tänker jag på de modiga kvinnor som varje dag riskerar sina liv för att skydda marken de brukar och ekosystemen vi alla är beroende av. De förtjänar våra applåder, men de behöver också vårt fasta stöd. Vi har ett ansvar att utkräva ansvar från de som bryter mot mänskliga rättigheter och miljöbestämmelser. Det är en fråga om jämställdhet, skriver ledamot Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Läs hela artikeln: Internationella kvinnodagen

Ukraina lyfter effekterna av Rysslands krig på tryggad livsmedelsförsörjning

Vid ett event på FAO på ettårsdagen av Rysslands aggression mot Ukraina, bjöds FAO:s medlemmar in till att diskutera effekterna av kriget på den globala livsmedelsförsörjningen. Värd stod Ukraina och samtliga tre Rombaserade FN-organ stod med på talarlistan.

Läs hela artikeln: Ukraina lyfter effekterna av Rysslands krig på tryggad livsmedelsförsörjning

Året 2023 är det internationella hirsåret #IYM2023

Förenta nationernas generalförsamling beslutade vid sin 75e session att år 2023 är det internationella hirsåret. FAO leder arbetet med att uppmärksamma hirsåret i samarbete med andra relevanta intressenter för att öka medvetenheten om hirsens bidrag till tryggad livsmedelsförsörjning.

Läs hela artikeln: Året 2023 är det internationella hirsåret #IYM2023

FAO presenterar tre insatsspår för att hjälpa Ukraina

Under det globala mötet för livsmedel och jordbruk som Tyskland stod värd för den 21 januari, så presenterade FAO tre uppdateringar för att lindra effekterna av kriget i Ukraina.

Läs hela artikeln: FAO presenterar tre insatsspår för att hjälpa Ukraina

FAO-kommittén, i samarbete med KSLA, stod 28:e oktober värdar för ett seminarium kopplat till världshungerdagen.

Vikten av att säkerställa handel på lika villkor, att hitta lokala lösningar både på landsbygden och i staden, att motverka risken av ökad väpnade konflikter samt att öka det finansiella stödet till jordbruk och därigenom verka för ökad resiliens mot t.ex. klimatförändringarnas effekter var några slutsatser från seminariet.

Läs hela artikeln: FAO-kommittén, i samarbete med KSLA, stod 28:e oktober värdar för ett seminarium kopplat till världshungerdagen.

Geopolitisk utveckling driver den aktuella utvecklingen på världens spannmålsmarknad

En utdragen och eventuellt intensifierad konflikt mellan Ryssland och Ukraina fortsätter vara den viktigaste riskfaktorn för spannmålspriserna framöver. Det konstaterar AMIS i sin senaste analys av marknadsläget på världens spannmålsmarknader.

Läs hela artikeln: Geopolitisk utveckling driver den aktuella utvecklingen på världens spannmålsmarknad

World Food Day uppmärksammas den 28 oktober

Världshungerdagen (World Food Day) uppmärksammas årligen över världen. Den 28 oktober står Svenska FAO-kommittén och KSLA värdar för ett seminarium på temat ”tryggad livsmedelsförsörjning i en prövande tid” samt temat ”från utmaning till möjlighet – hur säkerställer man att ingen lämnas utanför”. Vid seminariet medverkar bl.a. FNs livsmedels- och jordbruksorganisation,

Läs hela artikeln: World Food Day uppmärksammas den 28 oktober