Rapport från FAO påvisar vikten av ökad resiliens i livsmedelssystemen som en följd av Covid-19 pandemin

I årets upplaga av rapporten State of Food and Agriculture (SOFA) från FAO påvisas att covid-19 pandemin har bidragit till sårbarheten i våra livsmedelssystem vilket har resulterat i stora påfrestningar för den tryggade livsmedelsförsörjningen globalt. Idag saknar 3 miljarder människor tillgång till näringsriktig och hälsosam kost och världshungern ökar. För att vända utvecklingen betonas ökad resiliens och vikten av mångfacetterade, effektiva, hållbara och inkluderande livsmedelssystem.

Läs hela artikeln: Rapport från FAO påvisar vikten av ökad resiliens i livsmedelssystemen som en följd av Covid-19 pandemin

FAO presenterar ny handlingsplan för antibiotikaresistens (AMR)

FAO har tagit fram en handlingsplan för antibiotikaresistens (antimikrobiell resistens, AMR) för åren 2021–2025 som ska fokusera globala ansträngningar för att hantera AMR i livsmedels- och jordbrukssektorerna. Syftet med planen är att påskynda framsteg i att utveckla och genomföra multisektoriella nationella handlingsplaner i världen och uppmärksamma strategiska prioriteringar och expertområden där FAO kan ge stöd.

Läs hela artikeln: FAO presenterar ny handlingsplan för antibiotikaresistens (AMR)

Satsningar på ”Great Green Wall” i Afrika ger lönsam avkastning på investeringar visar ny studie

Satsningar på Afrikas ”Great Green Wall” (GGW), som syftar till att bekämpa ökenspridning och återställa brukbar mark i Sahelregionen, är inte bara avgörande för kampen mot klimatförändringar utan är också kommersiellt gångbart för investerare visar en ny studie ledd av FAO som publicerats i Nature Sustainability.

Läs hela artikeln: Satsningar på ”Great Green Wall” i Afrika ger lönsam avkastning på investeringar visar ny studie

Food Systems Summit är bara början på det fortsatta arbete med världens livsmedelssystem

Undvik silotänkande och se maten för vad det är: en mänsklig rättighet. Det var ett gemensamt huvudbudskap från forskare, politiker, företagare och miljö- och biståndsaktörer vid seminariet 29 oktober på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin för att följa upp FN:s historiska toppmöte Food Systems Summit (FSS).

Läs hela artikeln: Food Systems Summit är bara början på det fortsatta arbete med världens livsmedelssystem

World Food Day 16 oktober – det vi gör är vår framtid

Den 16 oktober varje år uppmärksammas World Food Day världen över. Datumet är samma som för grundandet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 1945. Dagen syftar till att uppmärksamma livsmedelsfrågorna globalt. Årets tema är ”Our actions are our future – Better production, better nutrition, a better environment and a better life”.

Läs hela artikeln: World Food Day 16 oktober – det vi gör är vår framtid

Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning genomför sitt 49e möte den 11-14 oktober

Vid Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, tas nästa steg efter toppmötet om livsmedelssystem. Det sker mot bakgrund av den nedslående rapporten State of Food Security and Nutrition in the World 2021. FN:s medlemsländer, civilsamhället och privata sektorn ska tillsammans diskutera hur världen ska vända den negativa trenden med ökad hunger och felnäring och matens effekter på vårt klimat.

Läs hela artikeln: Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning genomför sitt 49e möte den 11-14 oktober

Nedräkningen inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 23 september – idag är mål 2 om att utrota hungern i fokus

Som en del av den avslutande nedräkningen och förberedelserna för FN:s toppmöte om livsmedelssystem uppmärksammas mellan den 6 och 22 september vart och ett av de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Avsikten är att belysa förhållandet mellan bättre livsmedelssystem och att göra framsteg inom varje mål. Idag, den 21 september, är det mål 2 – Att utrota hungern – som är i fokus.

Läs hela artikeln: Nedräkningen inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 23 september – idag är mål 2 om att utrota hungern i fokus

FN-rapport uppmanar till ändrad inriktning för jordbruksstöd på 470 miljarder dollar

Inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem presenterar FAO, UNDP och UNEP en rapport som konstaterar att globalt stöd till producenter i jordbrukssektorn uppgår till 540 miljarder dollar per år. Av dessa beräknas 470 miljarder vara prisstörande, miljömässigt och socialt skadliga och kunna öka till mer än 1,8 triljoner år 2030.

Läs hela artikeln: FN-rapport uppmanar till ändrad inriktning för jordbruksstöd på 470 miljarder dollar

2021 – Internationella året för frukt och grönsaker

År 2021 har av FN utropats som Internationella året för frukt och grönsaker (International Year of Fruits and Vegetables 2021) och FAO har fått ansvaret för genomförandet tillsammans med andra organisationer. Syftet med året är att öka medvetandet om värdet ur närings- och hälsosynpunkt av att konsumera frukt och grönsaker, för att trygga livsmedelsförsörjningen men också de möjligheter de innebär för småskaliga familjejordbrukare.

Läs hela artikeln: 2021 – Internationella året för frukt och grönsaker