FAO 75 år/World Food Day

Den 16 oktober är det World Food Day och samtidigt uppmärksammas att det har gått 75 år sedan FAO bildades. Svenska FAO-kommittén bjuder därför in till ett virtuellt seminarium den 23 oktober 10.30-12.00. Seminariet fokuserar på hur vi kan bygga ett mer hållbart och motståndskraftigt lantbruk. Seminariet genomförs på engelska. Varmt välkommen att medverka!

Läs hela artikeln: FAO 75 år/World Food Day

FAO:s Skogskommitté möts

Den 5-9 oktober sammanträder FAO:s Skogskommitté i ett virtuellt möte. I anslutning till Skogskommittén pågår även Världsskogsveckan fram till den 12 oktober. Skogskommittén, som möts vartannat år, diskuterar i år de bidrag som skogssektorn kan ge till Agenda 2030’s årtionde för åtgärder för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling

Läs hela artikeln: FAO:s Skogskommitté möts

Lantarbetarnas roll i hållbart lantbruk och för global tryggad livsmedelsförsörjning

Genom COVID-19 har alla delar i livsmedelskedjan synliggjorts, inte minst lantarbetarnas viktiga roll för tryggad livsmedelsförsörjning. Om lantbruket och livsmedelsförsörjningen ska bli hållbara måste deras villkor förbättras.

Läs hela artikeln: Lantarbetarnas roll i hållbart lantbruk och för global tryggad livsmedelsförsörjning

Hur väl har framstegen i att nå de globala målen om livsmedel och lantbruk hittills lyckats?

Världen var redan före utbrottet av COVID-19 inte på rätt väg att uppnå de globala målen för hållbar utveckling till 2030 och pandemin har även försvårat möjligheterna att övervaka de framsteg som har nåtts hittills. Den globala hälsokrisen och dess ekonomiska och sociala effekter gör det än mer utmanande att nå målen konstateras i rapporten ”Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators 2020”.

Läs hela artikeln: Hur väl har framstegen i att nå de globala målen om livsmedel och lantbruk hittills lyckats?

Invasiva skadegörare i skogen – nästa globala pandemi?

Var rädd om skogarnas genetiska resurser. Odling av exoter ger ofta kortsiktiga vinster men kan bli inkörsportar för allvarliga skadegörare. Motmedlen kan ofta finnas i skogarnas mångfald där skadegörarnas parasiter och sjukdomar finns. Det var några av medskicken vid det globala webbinarium i som FAO:s skogsskadenätverk anordnade den 29 juli med temat Invasiva skadegörare – nästa globala pandemi? Webbinariet skedde inom ramen för Internationella växtskyddsåret 2020.

Läs hela artikeln: Invasiva skadegörare i skogen – nästa globala pandemi?

FAO lanserar teknisk plattform för mätning och reducering av matsvinn

FAO lanserade i slutet av juli den tekniska plattform som man tillsammans med bland annat International Food Policy Research Institute, IFPRI, har utvecklat för att bistå det internationella samfundet att öka åtgärderna för att reducera matsvinn och förluster tidigare i livsmedelskedjan.

Läs hela artikeln: FAO lanserar teknisk plattform för mätning och reducering av matsvinn

IKEA Foundation stödjer FAO:s flyktingarbete i östra Afrika

Ikea Foundation bidrar med 3,5 miljoner dollar till FAO:s arbete för att stärka ställningen för flyktingar och flyktingmottagande samhällen i östra Afrika. Syftet med initiativet är att öka försörjningsmöjligheterna och lägga grunden för ökade jordbruksinvesteringar.

Läs hela artikeln: IKEA Foundation stödjer FAO:s flyktingarbete i östra Afrika

Tillståndet i världen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition

I takt med att antalet hungrande ökar och felnäringen fortsätter riskerar målet att utrota hungern till 2030 att inte uppnås, varnas i den årliga FN-rapporten. Den tar också upp att om mer näringsrika livsmedel blir tillgängliga för de miljarder som inte har råd med dem skulle biljoner dollar i kostnader sparas.

Läs hela artikeln: Tillståndet i världen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition

Regeringar och andra aktörer uppmanas i ny rapport att radikalt transformera livsmedelssystemen

Författarna bakom rapporten efterlyser en förändring av livsmedelssystemen som inte bara gör dem mer resilienta utan mer jämlika, inkluderande, respektfulla, regenerativa, hälsosamma och näringsrika såväl som produktiva och framgångsrika.

Läs hela artikeln: Regeringar och andra aktörer uppmanas i ny rapport att radikalt transformera livsmedelssystemen

Multisektoriellt samarbete för att förhindra nästa pandemi

För många kom coronaviruspandemin som en stor överraskning, men tecknen på en annalkande coronaviruspandemi har funnits i över ett decennium.

Läs hela artikeln: Multisektoriellt samarbete för att förhindra nästa pandemi