The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2023

Fortsatta höga nivåer av hunger och felnäring, men några ljuspunkter kan noteras enligt rapporten State of Food Security and Nutrition in the World (också benämnd SOFI) 2023. Ökningen av hunger och felnäring har stannat av och gapet mellan kvinnor och män har minskat något, jämfört med situationen under Covid 19-pandemin. Samtidigt är nivåerna fortsatt högre än innan pandemin. Rapporten är en gemensam publikation från FAO, IFAD, UNICEF, WFP och WHO.

Läs hela artikeln: The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2023

FAO:s generaldirektör omvald med stor marginal

FAO:s sittande generaldirektör Qu Dongyu från Kina valdes om för sin andra och sista mandatperiod vid FAO:s konferens 2023.

Läs hela artikeln: FAO:s generaldirektör omvald med stor marginal

Global Report on Food Crises (GRFC) 2023

The Global Report on Food Crises rapporterar att antalet människor som lever under hunger och som behöver akut försörjningshjälp ökar för fjärde året i rad. Från 155 miljoner människor 2020, till 193 miljoner människor 2021 och nu upp till 258 miljoner 2022.

Läs hela artikeln: Global Report on Food Crises (GRFC) 2023

FAO’s Status of Women in Agrifood Systems

Den 13 april lanserar FAO sin nya rapport Status of Women in Agrifood Systems. I rapporten ingår en stor mängd data om jämställdhet och kvinnors egenmakt i livsmedelssystemen och lantbruket. Data pekar på att utvecklingen har backat sedan den senaste rapporten 2011. Några ljusglimtar finns dock, bland annat när det gäller tillgång till digitalisering. Lanseringen av rapporten skedde på flera ställen i världen parallellt. Sverige medverkade vid lanseringen på FAO i Rom den 13 april där statssekreterare Dan Ericsson talade.

Läs hela artikeln: FAO’s Status of Women in Agrifood Systems

State of School Feeding Worldwide 2022 (WFP)

Rapporten School Feeding Worldwide (2022) redogör hur mat påverkar elevernas hälsa och utbildning och ger insikt i betydelsen av skolmatprogram runt om i världen. Rapporten undersöker skolmatsprogram i 135 länder och visar hur dessa skolmatsprogram kan ha en positiv inverkan på elevernas hälsa, utbildning och det allmänna välbefinnandet.

Läs hela artikeln: State of School Feeding Worldwide 2022 (WFP)

En hållbar framtid och livsmedelstrygghet för alla: EU-länderna beskriver sina prioriteringar inom FAO

Under ledning av SR Peter Kullgren antog Jordbruks och fiskerådet (Agrifish) rådslutsatser om EU:s prioriteringar för FAO. EU uppmanar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisationens (FAO) att fortsätta driva övergången mot ett hållbart livsmedelssystem och trygga livsmedelsförsörjningen för alla samtidigt som hänsyn tas till alla tre dimensioner av hållbarhet.

Läs hela artikeln: En hållbar framtid och livsmedelstrygghet för alla: EU-länderna beskriver sina prioriteringar inom FAO

Internationella skogsdagen 21 mars – Friska skogar för folkhälsan

Man blir lugn, hör sina tankar och blir hel av att vara ute i en känd skog. Forskningen kan beskriva det som positiv balans mellan goda hormoner och stresshormoner. Välbefinnandet kan rehabilitera psykisk stress och fysisk sjukdom. Varje år den 21: a mars uppmärksammar FN-systemet skogens stora betydelse för sociala, ekonomiska och ekologiska funktioner. I år, 2023, är temat satt för att lyfta och klargöra betydelsen av skog och natur för folkhälsan. ”Healty forests for healthy people”

Läs hela artikeln: Internationella skogsdagen 21 mars – Friska skogar för folkhälsan

World Water Day 2023 celebration Enabling food and water security for all through circularity and collaboration

På världsvattendagen den 22 mars genomför Sverige tillsammans med FAO:s kontor i Bryssel ett seminarium för att uppmärksamma hur innvativa lösningar och samverkan kan bidra till en mer hållbar vattenförvaltning och resurseffektivitet. Statssekreterare Dan Ericsson inleder eventet.

Läs hela artikeln: World Water Day 2023 celebration Enabling food and water security for all through circularity and collaboration

Internationella kvinnodagen

Idag på internationella kvinnodagen tänker jag på de modiga kvinnor som varje dag riskerar sina liv för att skydda marken de brukar och ekosystemen vi alla är beroende av. De förtjänar våra applåder, men de behöver också vårt fasta stöd. Vi har ett ansvar att utkräva ansvar från de som bryter mot mänskliga rättigheter och miljöbestämmelser. Det är en fråga om jämställdhet, skriver ledamot Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Läs hela artikeln: Internationella kvinnodagen

Ukraina lyfter effekterna av Rysslands krig på tryggad livsmedelsförsörjning

Vid ett event på FAO på ettårsdagen av Rysslands aggression mot Ukraina, bjöds FAO:s medlemmar in till att diskutera effekterna av kriget på den globala livsmedelsförsörjningen. Värd stod Ukraina och samtliga tre Rombaserade FN-organ stod med på talarlistan.

Läs hela artikeln: Ukraina lyfter effekterna av Rysslands krig på tryggad livsmedelsförsörjning