Takten på avskogningen minskar

Den globala avskogning fortsätter men ansträngningar för att bevara skogen har gett resultat och takten på avskogningen minskar. I rapporten Global Forest Resource Assessment redogör FAO för tillståndet för världens skogar.

Läs hela artikeln: Takten på avskogningen minskar

135 miljoner människor befinner sig i en livsmedelskris – ökningen fortsätter för fjärde året i rad

2020 års Global Report on Food Crises – en rapport framtagen av Global Network Against Food Crises där bland andra FAO, WFP och UNICEF ingår – visar att ökningen av antalet människor som befinner sig i en livsmedelskris ökar för fjärde året i rad. Vid 2019 års slut omfattar detta 135 miljoner människor i 55 länder och territorier – en ökning från 128 miljoner människor under 2018.

Läs hela artikeln: 135 miljoner människor befinner sig i en livsmedelskris – ökningen fortsätter för fjärde året i rad

Viktigt med fri handel för tryggad livsmedelsförsörjning

Insatserna för att hindra smittspridning av Covid-19 måste göras på ett sådant sätt att handeln förbli fri så att tryggad livsmedelsförsörjning kan säkras. Det säger WTO, WHO och FAO i ett gemensamt uttalande.

Läs hela artikeln: Viktigt med fri handel för tryggad livsmedelsförsörjning

Covid19-pandemins effekter på global livsmedelsförsörjning – utblick från Rom

Hur påverkar den pågående Covid 19-pandemin livsmedelsförsörjningen och hur klarar FAO av sitt viktiga arbete när huvudkontoret i Rom lägger om sitt arbete för att möta Italiens strama åtgärder för minskad smittspridning. Sveriges nytillträdda lantbruksråd och biträdande ständiga ombud vid FAO rapporterar om sin första tid på plats.

Läs hela artikeln: Covid19-pandemins effekter på global livsmedelsförsörjning – utblick från Rom

Internationella skogsdagen 21 mars Skogslandskapsrestaurering – många värden i en komplex utmaning

Förväntningarna på bevarade, restaurerade och nya skogar är mycket varierande. Intressen som biodiversitetskydd, brukande av marken för livsmedelsförsörjning eller skogsråvara och kolinlagringsmöjligheter står ofta i konflikt med varandra. Avsaknad av en samlad analys av möjligheter och utmaningar kan omöjliggöra en önskad utveckling att stoppa avskogning och öka skogens roll för utveckling och ekosystemtjänster. Nyckeln och en stor utmaning ligger i att koppla utvecklingen av en skogssektor till en växande lokal och nationell ekonomi.

Läs hela artikeln: Internationella skogsdagen 21 mars Skogslandskapsrestaurering – många värden i en komplex utmaning

Sida bidrar med 45 MSEK för att bekämpa gräshoppsinvasionen i östra Afrika

Sida har beslutat att bidra med totalt 45 MSEK för att bekämpa gräshoppsinvasionen i östra Afrika. 30 miljoner går till FAO:s särskilda fond för akuta insatser och rehabilitering, SFERA, ytterligare 10 till Etiopien och Somalia specifikt samt 5 miljoner till Oxfam. Syftet är att begränsa invasionen och trygga livsmedelsförsörjningen.

Läs hela artikeln: Sida bidrar med 45 MSEK för att bekämpa gräshoppsinvasionen i östra Afrika

Kvinnor leder utvecklingen mot hållbart lantbruk

Stöd till kvinnor på landsbygden spelar en nyckelroll för den ekonomiska, miljömässiga och sociala förändring som krävs för hållbar utveckling. Läs om tre exempel på insatser inom jordbruket och skogsbruket i olika delar av världen.

Läs hela artikeln: Kvinnor leder utvecklingen mot hållbart lantbruk

FAO:s roll i humanitära kriser

FAO vädjar tillsammans med FN:s katastrofsamordnare och FN:s livsmedelsprogram om brådskande stöd att bekämpa det allt värre utbrottet av ökengräshoppor som sprids i östra Afrika. Resurserna från internationella givare har inte kommit in tillräckligt snabbt och för varje dag drabbas alltfler, redan sårbara länder i regionen. I takt med att mer detaljer om omfattningen av behoven framkommer har kostnaderna för nödvändiga insatser fördubblats sedan FAO i januari först larmade om utbrottet i Etiopien, Kenya och Somalia. Resurserna behövs skyndsamt för att FAO ska kunna vidta åtgärder innan nya utbrott uppstår. FAO har redan konstaterat att om bara ett par veckor är nya svärmar färdiga att kläckas i några av de drabbade länderna.

Läs hela artikeln: FAO:s roll i humanitära kriser

Friska växter krävs för att motverka klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen

Friska växter och växtmiljöer är en absolut nödvändighet för mänskligheten, vilket speglas i de flesta av de 17 globala målen för hållbar utveckling. En växande global befolkning behöver tillgång till mat, och många länder, inklusive Sverige, eftersträvar en ökad livsmedelsproduktion. Enligt FAO kommer vi globalt att behöva öka produktionen med 60% till år 2050. Stort hopp sätts också till skogen som kolsänka och som producent av växtmaterial som kan ersätta fossil energi. Idag minskar skadegörare (som svampar, insekter, ogräs och nematoder) skördarna globalt med 40%, motsvarande mer än 2000 miljarder kronor årligen. De hotar dessutom den biologiska mångfalden. För att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter har FN utsett år 2020 till det internationella året för växtskydd.

Läs hela artikeln: Friska växter krävs för att motverka klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen

Betydande framsteg i att skydda den biologiska mångfalden i internationellt vatten

Ett program, finansierat genom Globala miljöfonden och genomfört av FAO och partners har inneburit att överfiske av världens större tonfiskbestånd är på väg ner, 18 nya områden som skyddar känsliga marina ekosystem har inrättats och bifångster minskat.

Läs hela artikeln: Betydande framsteg i att skydda den biologiska mångfalden i internationellt vatten