Tillståndet i världen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition

I takt med att antalet hungrande ökar och felnäringen fortsätter riskerar målet att utrota hungern till 2030 att inte uppnås, varnas i den årliga FN-rapporten. Den tar också upp att om mer näringsrika livsmedel blir tillgängliga för de miljarder som inte har råd med dem skulle biljoner dollar i kostnader sparas.

Läs hela artikeln: Tillståndet i världen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition

Regeringar och andra aktörer uppmanas i ny rapport att radikalt transformera livsmedelssystemen

Författarna bakom rapporten efterlyser en förändring av livsmedelssystemen som inte bara gör dem mer resilienta utan mer jämlika, inkluderande, respektfulla, regenerativa, hälsosamma och näringsrika såväl som produktiva och framgångsrika.

Läs hela artikeln: Regeringar och andra aktörer uppmanas i ny rapport att radikalt transformera livsmedelssystemen

Multisektoriellt samarbete för att förhindra nästa pandemi

För många kom coronaviruspandemin som en stor överraskning, men tecknen på en annalkande coronaviruspandemi har funnits i över ett decennium.

Läs hela artikeln: Multisektoriellt samarbete för att förhindra nästa pandemi

Ny FAO-rapport om världens fiskbestånd

I senaste utgåvan av rapporten State of World Fisheries and Aquaculture redogör FAO för utvecklingen av den globala fiskproduktionen. Rapporten utkommer vartannat år och är den viktigaste sammanställningen över fiskbeståndens status i världen. FAO rapporterar en ökning av andelen bestånd som överfiskas i förhållande till vad som är biologiskt hållbart och 2017 uppgick denna andel till 34 %. Samtidigt påpekar FAO att 79 % av den fisk som landas (i vikt) kommer från hållbara bestånd, då förvaltningen av stora och kommersiellt viktiga bestånd som t.ex. tonfisk har förbättrats på senare år.

Läs hela artikeln: Ny FAO-rapport om världens fiskbestånd

Internationella dagen för bekämpande av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Den 5 juni är Internationella dagen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing, IUU). Syftet med dagen är att uppmärksamma de hot som IUU-fisket innebär för en hållbar förvaltning av världens fiskeresurser och de insatser som görs för att bekämpa sådant fiske.

Läs hela artikeln: Internationella dagen för bekämpande av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Skolmat under Covid19-pandemin

Den pågående pandemin innebär att fler än 350 miljoner barn i världen inte har tillgång till den skolmat de normalt får.

Läs hela artikeln: Skolmat under Covid19-pandemin

Vi behöver våra pollinerare

”Bin är de som är mest effektiva bland pollinerande insekter. Men det är inte bara honungsbin som pollinerar, utan också humlor och solitärbin. Fjärilar, blomflugor och skalbaggar hjälper också till så olika växter blir pollinerade och kan ge frukt och föröka sig.”

Läs hela artikeln: Vi behöver våra pollinerare

Takten på avskogningen minskar

Den globala avskogning fortsätter men ansträngningar för att bevara skogen har gett resultat och takten på avskogningen minskar. I rapporten Global Forest Resource Assessment redogör FAO för tillståndet för världens skogar.

Läs hela artikeln: Takten på avskogningen minskar

135 miljoner människor befinner sig i en livsmedelskris – ökningen fortsätter för fjärde året i rad

2020 års Global Report on Food Crises – en rapport framtagen av Global Network Against Food Crises där bland andra FAO, WFP och UNICEF ingår – visar att ökningen av antalet människor som befinner sig i en livsmedelskris ökar för fjärde året i rad. Vid 2019 års slut omfattar detta 135 miljoner människor i 55 länder och territorier – en ökning från 128 miljoner människor under 2018.

Läs hela artikeln: 135 miljoner människor befinner sig i en livsmedelskris – ökningen fortsätter för fjärde året i rad