Matens sanna kostnad – ny SOFA-rapport från FAO

FAO:s rapport State of Food and Agriculture 2023 (SOFA) fokuserar på så kallad True Cost Accounting. Det är den första av två rapporter på detta tema och omfattar data från 154 länder. Enligt FAO så överstiger de dolda kostnaderna inom våra livsmedelssystem 12 biljoner PPP dollar (2020 års nivåer) och utgörs till störst del av effekterna av ohälsosamma matvanor. Dessa står för mer än 70 procent, motsvarar ca 9 biljoner PPP (Purchasing Power Parities) dollar och förekommer främst i hög och medelinkomstländer.

Läs hela artikeln: Matens sanna kostnad – ny SOFA-rapport från FAO

Water is food – Water is life. Leave no one behind

2023 års World Food Day sätter ljuset på värdet av vatten och behovet av att skydda denna viktiga resurs. Globalt uppskattas behovet av rent vatten öka med 35 procent fram till 2050. Samtidigt har tillgången minskat med 20 procent, mycket på grund av hur vi producerar och konsumerar mat.

Läs hela artikeln: Water is food – Water is life. Leave no one behind

29 september – internationella dagen för att uppmärksamma matsvinn

Målet i Agenda 2030 är att halvera matsvinnet globalt. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppgår ändå förluster av mat i produktionsledet till cirka 13 procent, vilket motsvarar en årlig kostnad på 400 miljoner dollar. Ytterligare 17 procent slängs efter att ha gjorts tillgänglig för konsumenter, dvs i restauranger, livsmedelsbutiker och i våra hem.

Läs hela artikeln: 29 september – internationella dagen för att uppmärksamma matsvinn

God svensk beredskap för Afrikansk svinpest – tack vare internationella samarbeten

Sverige har en god beredskap för hur afrikansk svinpest ska bekämpas, genom de beredskapsplaner som de berörda myndigheterna har tagit fram, baserat på expertkunskap hos forskare och tjänstemän. En stor del av denna kunskap har inhämtats genom nära samarbete med olika internationella aktörer, både genom internationell myndighetssamverkan och inom forskning.

Läs hela artikeln: God svensk beredskap för Afrikansk svinpest – tack vare internationella samarbeten

The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2023

Fortsatta höga nivåer av hunger och felnäring, men några ljuspunkter kan noteras enligt rapporten State of Food Security and Nutrition in the World (också benämnd SOFI) 2023. Ökningen av hunger och felnäring har stannat av och gapet mellan kvinnor och män har minskat något, jämfört med situationen under Covid 19-pandemin. Samtidigt är nivåerna fortsatt högre än innan pandemin. Rapporten är en gemensam publikation från FAO, IFAD, UNICEF, WFP och WHO.

Läs hela artikeln: The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2023

FAO:s generaldirektör omvald med stor marginal

FAO:s sittande generaldirektör Qu Dongyu från Kina valdes om för sin andra och sista mandatperiod vid FAO:s konferens 2023.

Läs hela artikeln: FAO:s generaldirektör omvald med stor marginal

Global Report on Food Crises (GRFC) 2023

The Global Report on Food Crises rapporterar att antalet människor som lever under hunger och som behöver akut försörjningshjälp ökar för fjärde året i rad. Från 155 miljoner människor 2020, till 193 miljoner människor 2021 och nu upp till 258 miljoner 2022.

Läs hela artikeln: Global Report on Food Crises (GRFC) 2023

FAO’s Status of Women in Agrifood Systems

Den 13 april lanserar FAO sin nya rapport Status of Women in Agrifood Systems. I rapporten ingår en stor mängd data om jämställdhet och kvinnors egenmakt i livsmedelssystemen och lantbruket. Data pekar på att utvecklingen har backat sedan den senaste rapporten 2011. Några ljusglimtar finns dock, bland annat när det gäller tillgång till digitalisering. Lanseringen av rapporten skedde på flera ställen i världen parallellt. Sverige medverkade vid lanseringen på FAO i Rom den 13 april där statssekreterare Dan Ericsson talade.

Läs hela artikeln: FAO’s Status of Women in Agrifood Systems

State of School Feeding Worldwide 2022 (WFP)

Rapporten School Feeding Worldwide (2022) redogör hur mat påverkar elevernas hälsa och utbildning och ger insikt i betydelsen av skolmatprogram runt om i världen. Rapporten undersöker skolmatsprogram i 135 länder och visar hur dessa skolmatsprogram kan ha en positiv inverkan på elevernas hälsa, utbildning och det allmänna välbefinnandet.

Läs hela artikeln: State of School Feeding Worldwide 2022 (WFP)

En hållbar framtid och livsmedelstrygghet för alla: EU-länderna beskriver sina prioriteringar inom FAO

Under ledning av SR Peter Kullgren antog Jordbruks och fiskerådet (Agrifish) rådslutsatser om EU:s prioriteringar för FAO. EU uppmanar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisationens (FAO) att fortsätta driva övergången mot ett hållbart livsmedelssystem och trygga livsmedelsförsörjningen för alla samtidigt som hänsyn tas till alla tre dimensioner av hållbarhet.

Läs hela artikeln: En hållbar framtid och livsmedelstrygghet för alla: EU-länderna beskriver sina prioriteringar inom FAO