FAO lanserar teknisk plattform för mätning och reducering av matsvinn

FAO lanserade i slutet av juli den tekniska plattform som man tillsammans med bland annat International Food Policy Research Institute, IFPRI, har utvecklat för att bistå det internationella samfundet att öka åtgärderna för att reducera matsvinn och förluster tidigare i livsmedelskedjan.

Läs hela artikeln: FAO lanserar teknisk plattform för mätning och reducering av matsvinn

IKEA Foundation stödjer FAO:s flyktingarbete i östra Afrika

Ikea Foundation bidrar med 3,5 miljoner dollar till FAO:s arbete för att stärka ställningen för flyktingar och flyktingmottagande samhällen i östra Afrika. Syftet med initiativet är att öka försörjningsmöjligheterna och lägga grunden för ökade jordbruksinvesteringar.

Läs hela artikeln: IKEA Foundation stödjer FAO:s flyktingarbete i östra Afrika

Tillståndet i världen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition

I takt med att antalet hungrande ökar och felnäringen fortsätter riskerar målet att utrota hungern till 2030 att inte uppnås, varnas i den årliga FN-rapporten. Den tar också upp att om mer näringsrika livsmedel blir tillgängliga för de miljarder som inte har råd med dem skulle biljoner dollar i kostnader sparas.

Läs hela artikeln: Tillståndet i världen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition

Regeringar och andra aktörer uppmanas i ny rapport att radikalt transformera livsmedelssystemen

Författarna bakom rapporten efterlyser en förändring av livsmedelssystemen som inte bara gör dem mer resilienta utan mer jämlika, inkluderande, respektfulla, regenerativa, hälsosamma och näringsrika såväl som produktiva och framgångsrika.

Läs hela artikeln: Regeringar och andra aktörer uppmanas i ny rapport att radikalt transformera livsmedelssystemen

Multisektoriellt samarbete för att förhindra nästa pandemi

För många kom coronaviruspandemin som en stor överraskning, men tecknen på en annalkande coronaviruspandemi har funnits i över ett decennium.

Läs hela artikeln: Multisektoriellt samarbete för att förhindra nästa pandemi

Ny FAO-rapport om världens fiskbestånd

I senaste utgåvan av rapporten State of World Fisheries and Aquaculture redogör FAO för utvecklingen av den globala fiskproduktionen. Rapporten utkommer vartannat år och är den viktigaste sammanställningen över fiskbeståndens status i världen. FAO rapporterar en ökning av andelen bestånd som överfiskas i förhållande till vad som är biologiskt hållbart och 2017 uppgick denna andel till 34 %. Samtidigt påpekar FAO att 79 % av den fisk som landas (i vikt) kommer från hållbara bestånd, då förvaltningen av stora och kommersiellt viktiga bestånd som t.ex. tonfisk har förbättrats på senare år.

Läs hela artikeln: Ny FAO-rapport om världens fiskbestånd

Internationella dagen för bekämpande av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Den 5 juni är Internationella dagen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing, IUU). Syftet med dagen är att uppmärksamma de hot som IUU-fisket innebär för en hållbar förvaltning av världens fiskeresurser och de insatser som görs för att bekämpa sådant fiske.

Läs hela artikeln: Internationella dagen för bekämpande av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Skolmat under Covid19-pandemin

Den pågående pandemin innebär att fler än 350 miljoner barn i världen inte har tillgång till den skolmat de normalt får.

Läs hela artikeln: Skolmat under Covid19-pandemin

Vi behöver våra pollinerare

”Bin är de som är mest effektiva bland pollinerande insekter. Men det är inte bara honungsbin som pollinerar, utan också humlor och solitärbin. Fjärilar, blomflugor och skalbaggar hjälper också till så olika växter blir pollinerade och kan ge frukt och föröka sig.”

Läs hela artikeln: Vi behöver våra pollinerare