Let’s get down to business

Samarbete mellan samhällets alla sektorer och särskilt näringslivets engagemang lyfts allt oftare som en av nycklarna till hållbar utveckling. Under det pågående mötet i Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) på FAO:s huvudkontor i Rom tog Svenska FAO-kommittén, som bedrivit sådant samarbete sedan 1950, chansen att bjuda in till ett sidoevent för att visa på hur flersektoriella partnerskap kan se ut i praktiken.

Läs hela artikeln: Let’s get down to business

På måndag inleds Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning

Den senaste rapporten State of Food Security and Nutrition in the World som publicerades i september visar att antalet hungrande fortsatt ökar, främst på grund av klimatförändringar och konflikt. Detta är en av frågorna som Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, kommer att diskutera den 15-19 oktober i Rom.

Läs hela artikeln: På måndag inleds Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning

World Food Day 2018 – uppmärksammas med ett seminarium 22 oktober

Varje år sedan ett par decennier tillbaka uppmärksammas World Food Day av FAO i Rom den 16 oktober. Syftet är att påminna om det fortsatt stora antalet hungrande och undernärda i världen.

Läs hela artikeln: World Food Day 2018 – uppmärksammas med ett seminarium 22 oktober

EU och FAO ökar ansträngningarna att stärka motståndskraften mot livsmedelskriser

I anslutning till pågående FN generalförsamling tillkännagav EU och FAO att de stärker sitt partnerskap för att öka motståndskraften mot de allvarliga och återkommande livsmedelskriserna runt om i världen.

Läs hela artikeln: EU och FAO ökar ansträngningarna att stärka motståndskraften mot livsmedelskriser

FAO:s Råvarukommitté träffades i Rom – fokus på kopplingen mellan jordbruksvaror, handel och hållbar utveckling

Den 26-28 september träffades FAO:s råvarukommitté (CCP) för att diskutera situationen och trender på världsmarknaden för jordbruksvaror samt viktiga policyfrågor. Fokus för diskussionerna låg framförallt på kopplingen mellan handel, livsmedelsförsörjning och klimatförändringar samt olika faktorer som påverkar produktionen av jordbruksvaror.

Läs hela artikeln: FAO:s Råvarukommitté träffades i Rom – fokus på kopplingen mellan jordbruksvaror, handel och hållbar utveckling

Internationell handel och klimatförändringar – 2018 års SOCO

Den 26-28 september genomförs FAO:s råvarukommitté. En viktig fråga på dagordningen är 2018 års utgåva av FAO:s State of Agricultural Commodity Markets (SOCO). Rapporten ingår i FAO:s serie av flaggskeppspublikationer State of the World och årets rapport tittar särskilt på sambanden mellan internationell handel, livsmedelstrygghet och klimatförändringar.

Läs hela artikeln: Internationell handel och klimatförändringar – 2018 års SOCO

Antalet hungriga har ökat för andra året i rad

Rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World som idag publicerades av de fem FN-organen FAO, IFAD, UNICEF, WFP och WHO visar på att antalet hungrande fortsatt ökar.

Läs hela artikeln: Antalet hungriga har ökat för andra året i rad

Skogen och global hållbarhet

Hur hållbart skogsbruk bidrar till de globala hållbarhetsmålen stod i centrum under FAO skogskommittés möte (COFO) i Rom i juli. Den omfattande analysen “The State of the World’s Forests 2018 (SOFO 2018)” lyfte fram hur skog och träd, tillsammans med människorna som använder dem, kan hjälpa länder till hållbar utveckling.

Läs hela artikeln: Skogen och global hållbarhet

Lyckat projekt i Guatemala för att spara vatten för odling

Tack vare finansiering från Sverige har ett sinnrikt FAO-projekt bidragit till förbättrad och mer diversifierad livsmedelsförsörjning i ett lokalsamhälle i Guatemalas s k torrkorridor, där skördarna ofta uteblir på grund av torka. Samhället saknade lokal vattenförsörjning och man hade inte råd att installera ett bevattningssystem.

Läs hela artikeln: Lyckat projekt i Guatemala för att spara vatten för odling