Lansering av Global Report on Food Crises 2024

Den 24 april lanserades 2024 års upplaga av Global Report on Food Crises vid ett event på FAO i Rom med inlägg av bland andra FN:s generalsekreterare, EU-kommissionärerna Lenarčič och Urpilainen samt cheferna för FAO, WFP, IFAD, UNICEF och UNHCR.

Rapporten visar att 281.6 millioner människor i de 59 analyserade länderna/territorierna led av akut otrygg livsmedelsförsörjning under 2023. Det motsvarar 21,5% av befolkningen i de aktuella områdena vilket är en något mindre andel än under 2022 men likafullt innebär en ökning om 24 miljoner människor jämfört med 2022. Därmed visar rapporten på en ökning av antalet människor med akut otrygg livsmedelsförsörjning för femte året i rad.

Likt tidigare år bedöms konflikter, ekonomiska chocker och extremväder vara de huvudsakliga orsakerna bakom livsmedelskriser och otrygg livsmedelsförsörjning.

Av de 59 analyserade kriserna lyfts särskilt Sudan respektive Gaza fram i rapporten. Detta mot bakgrund av att Sudan uppskattas vara det landet i världen med högst antal människor vars otrygga livsmedelsförsörjning bedöms vara på nivå 4 (emergency) enligt IPC:s 5-gradiga klassificering. Vad gäller Gaza bedöms 100% av befolkningen lida av akut otrygg livsmedelsförsörjning vilket beskrivs som den värsta livsmedelskrisen i IPC:s mäthistoria.

Rapporten är framtagen av Global Network Against Food Crises som grundades av EU, FAO och WFP i samband med toppmötet World Humanitarian Summit 2016. Sedan dess har flera aktörer anslutit till nätverket och numer ingår även IFAD, UNHCR, UNICEF, USAID och Världsbanken.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig här och det finns även en kortrapport här.