Global Report on Food Crises (GRFC) 2023

The Global Report on Food Crises rapporterar att antalet människor som lever under hunger och som behöver akut försörjningshjälp ökar för fjärde året i rad. Från 155 miljoner människor 2020, till 193 miljoner människor 2021 och nu upp till 258 miljoner 2022.

Rapporten tas fram och publiceras årligen av Food Security Information Network (FSIN) och Global Network against Food Crises (GNAFC) i samarbete med 16 andra partners bland andra WFP, FAO och EU och rapporterar om livsmedelstrender på global, regional, landnivåer och analyserar de viktigaste drivkrafterna bakom akuta livsmedelskriser.

FSIN and Global Network Against Food Crises. 2023. GRFC 2023. Rome. FSIN 2023

Rapporten pekar på konflikter, ekonomiska chocker och klimatrelaterade katastrofer som de främsta drivkrafterna för akut otrygg livsmedelsförsörjning.

Rapporten fastställer att dessa drivkrafter agerar i allt högre grad på global nivå. Kriget i Ukraina störde jordbruksproduktionen och handeln i Svartahavsregionen samt bidrog till höga internationella livsmedelspriser under första halvåret 2022. Rapporten fastslår att kriget i Ukraina har påverkat livsmedelsförsörjningen indirekt, särskilt i låginkomstländer som är beroende av livsmedelsimport och vars ekonomiska motståndskraft redan hade försvagats av covid-19-pandemin.

Över 65 miljoner människor i 39 länder möter hunger på grund av klimatrelaterade katastrofer så som extrem torka och ekonomiska chocker och ytterligare 117 miljoner människor i 19 länder och områden möter hunger på grund av konflikter. Områden som identifieras som världens-hungrigast i rapporten är bland annat Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien, Myanmar, Syrien, Sudan, Ukraina och Pakistan. Länder som lever under svåra svällt liknande förhållande är Somalia, Afghanistan, Burkina Faso, Nigeria, Sydsudan och Jemen. Klimatförändringar och ekonomiska chocker särskilt kopplade till de socioekonomiska effekterna efter Covid-19 pandemin har också orsakat akut hunger.

I slutet av 2022 har livsmedelspriserna ökat och livsmedelsinflationen var över 10 procent i 38 av de 58 undersökta länderna och i nästan 38 länder vars valutor tappade värde i snabb takt.

Några sammanfattande budskap för att motverka den negativa utvecklingen är att:

  • främja investeringar i hållbara jordbruksmetoder och infrastruktur som stärker matproduktion och minskar sårbarheten för klimatförändringar
  • utveckla strategier för att minska konflikter och förbättra den humanitära situationen i konfliktområden
  • öka samarbetet mellan olika sektorer för att förbättra livsmedelstryggheten inklusive samarbete mellan regeringar civilsamhället och privata sektor
  • stärka samarbetet och samordningen mellan olika aktörer i livsmedelskedjan för att säkerställa matproduktion och tillgång till mat även under svåra förhållanden
  • öka finansiering till humanitära insatser som syftar till att förbättra tillgången till mat i länder som drabbas av livsmedelskriser.

Du kan ta del av hela rapporten här: