Internationella året för kameldjur #IYC2024

Förenta nationerna har utropat 2024 till det internationella året för kameldjur. Detta i syfte att belysa kameldjurens betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning, nutrition och ekonomisk tillväxt.

För miljontals hushåll i över 90 länder är kameldjur en nyckel till försörjning. Särskilt viktiga är de för lokala samhällen och ursprungsbefolkningar i Sydamerikas andinska högland, och i Afrikas och Asiens torra områden. Dels utgör kameldjuren en huvudkälla till kött, mjölk, fibrer och gödningsmedel, dels är de värdefulla arbetsdjur. De har även en stark kulturell och social betydelse för samhällena.

I familjen kameldjur ingår arter som alpacka, dromedar, guanako, kamel, lama och vikunja. De trivs i klimat där andra sorters boskapsdjur inte kan överleva, och benämns ibland som ”öknens skepp” för sin förmåga att vandra långa sträckor i extrema förhållanden.

Det internationella året för kameldjur lanserades av FAO i december. Temaåret ämnar öka medvetenheten om kameldjurens ekonomiska, sociala och kulturella betydelse, och deras ännu onyttjade potential. Genom satsningar på forskning och utveckling kan kameldjurssektorn spela en viktig roll i arbetet mot de globala målen, särskilt relaterat till att avskaffa hunger och fattigdom, stärka kvinnor, hållbart använda ekosystem och bevara biologisk mångfald.

Läs mer om det internationella året för kameldjur här: #IYC2024