FAO-kommitténs debattskrifter

FAO-kommittén ger årligen ut en debattskrift på aktuella teman med koppling till FAO:s verksamhetsområden. Debattskrifterna syftar till att sprida kunskap om och väcka intresse intresse för frågor som rör globalt samarbete, i synnerhet arbetet vid FAO, FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk fiske och landsbygdsutveckling. Debattskrifterna har getts ut sedan 2005 och de flesta finns både på svenska och engelska. Nedan kan du läsa om de senaste, som kan beställas eller laddas ned.


The private sector as a partner for sustainable development

Aldrig tidigare har den privata sektorn varit så engagerad i en hållbar global utveckling. Erkännandet av potentialen, ansvaret och möjligheterna för sektorn ökar snabbt och understöds av Agenda 2030 som tydligt pekar ut nödvändigheten i näringslivets engagemang.

Mål 17 uppmanar till ett brett angreppsätt vad gäller partnerskap, vilket inkluderar utbyte av kunskap, expertis och teknik, såväl som finansiella resurser. Detta ligger också i linje med vad Svenska FAO-strategin anger. Därför presenterar Svenska FAO-kommittén denna skrift som lyfter tre olika perspektiv på partnerskap där privat sektor är en partner – privata sektorns egna perspektiv, myndighetsperspektivet och civila samhällets perspektiv. I skriften lyfts också en rad goda exempel fram på hur ett väl fungerande partnerskap kan gå till.

Läs mer