FAO uppmärksammar betydelsen av skog i urbana miljöer

Som en del i firandet av Internationella skogsdagen den 21 mars höll FAO ett seminarium i Rom om den betydelsen som skogar och träd spelar i urbana miljöer. Vid mötet presenterades också rapporten Forests and sustainable cities: Inspiring stories from around the World.

Läs hela artikeln: FAO uppmärksammar betydelsen av skog i urbana miljöer

Internationella skogsdagen

Städer täcker ungefär 2 % av jordens yta men dess invånare använder 75 % av jordens resurser. Dessutom urbaniseras världen snabbt. Prognosen är att 2050 ungefär 70 % av befolkningen bo i städer och tätorter. Hållbar stadsutveckling är därför viktig om man ska säkerställa livskvalitet för människor.

Läs hela artikeln: Internationella skogsdagen

Experter sökes till Task Force Rural Africa

EU-kommissionen ska skapa en ny expertgrupp med fokus på jordbruks- och livsmedelsindustrin för att stärka samarbetet mellan EU och Afrika på jordbruksområdet. Gruppen är ett resultat av det jordbruksministermöte som hölls mellan EU och Afrika i samband med FAO:s Konferens i juli 2017.

Läs hela artikeln: Experter sökes till Task Force Rural Africa

FAO:s medlemmar enas om riktlinjer för märkning av fiskeredskap

Den 5-9 februari hölls en teknisk konsultation bekostad av Sverige, för att komma fram till frivilliga globala riktlinjer för märkning av fiskeredskap. Målet är att förebygga och minska förekomsten av dumpad fiskeriutrusning, s.k. spökredskap, eller ghost gear.

Läs hela artikeln: FAO:s medlemmar enas om riktlinjer för märkning av fiskeredskap

Statssekreterare Elisabeth Backteman överlämnar den svenska FAO-strategin

Vid Global Forum for Food and Agriculture den 20 januari 2018 passade statssekreterare Elisabeth Backteman på att träffa FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva för att överlämna den nya svenska FAO-strategin och diskutera svenska prioriteringar för FAO.

Läs hela artikeln: Statssekreterare Elisabeth Backteman överlämnar den svenska FAO-strategin

FAO bjöd in aktörer för att diskutera utvecklingen av kylkedjor

Under tre dagar i november samlades representanter från alla delar av värdekedjan för livsmedel på FAO i Rom för att diskutera hur matsvinn kan minskas och livsmedel hanteras på ett sätt som både säkrar kvaliteten på maten och är hållbart ur både ett ekonomiskt och ett miljö- och klimatperspektiv.

Läs hela artikeln: FAO bjöd in aktörer för att diskutera utvecklingen av kylkedjor

Nutritionens betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning

En rapport om betydelsen av nutrition för utveckling presenterades vid Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning i oktober 2017. I rapporten konstateras bl.a. att undernäring fortfarande, trots de senaste decenniernas utveckling, drabbar nästan 800 miljoner människor och att 155 miljoner barn under fem år lider av hämmad tillväxt. En sammanfattning av rapporten finns nu på svenska.

Läs hela artikeln: Nutritionens betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning

SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

FN:s Livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) har bett SLU att leda arbetet med att ta fram en manual hur man reducerar antibiotikaanvändningen i djurhållningen på ett ansvarsfullt sätt samt att genomföra kurser inom området för djurhälsopersonal på Balkan, i Centralasien och i Östeuropa skriver SLU i ett pressmeddelande den 20 december 2017.

Läs hela artikeln: SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

Ny strategi för Sveriges engagemang i FAO

I dag, torsdag den 7 december, har regeringen beslutat om en ny strategi för Sveriges engagemang i FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Viktiga områden som Sverige vill stärka är bland annat innovation, biobaserad och cirkulär ekonomi och hållbart vattenbruk.

Läs hela artikeln: Ny strategi för Sveriges engagemang i FAO