The State of World fisheries and Aquaculture, 2022

FAO:s rapport ”The State of World Fisheries and Aquaculture 2022” beskriver att den globala fiskeri- och vattenbruksproduktionen är rekordhög, upp till 214 miljoner ton varav 178 miljoner ton vattenlevande djur och 36 millioner ton av alger. Rapporten konstaterar att fiskerisektorn kommer att spela en allt viktigare roll för livsmedelsförsörjningen. För att uppnå Agenda-2030 kommer det…

FAO:s rapport ”The State of World Fisheries and Aquaculture 2022” beskriver att den globala fiskeri- och vattenbruksproduktionen är rekordhög, upp till 214 miljoner ton varav 178 miljoner ton vattenlevande djur och 36 millioner ton av alger. Rapporten konstaterar att fiskerisektorn kommer att spela en allt viktigare roll för livsmedelsförsörjningen. För att uppnå Agenda-2030 kommer det att kräva engagemang från både den offentliga och den privata sektorn för att fiskerisektorn ska främjas och förvaltas effektivt, enligt rapporten.

Rapporten pekar även på att tillgänglighet till data bör förbättras eftersom det saknas många viktiga statistiska uppgifter på global nivå, såsom ekonomiska och sociala uppgifter. En begränsad tillgång till data begränsar oftast beslutsfattande och planeringensprocesser.

Enligt rapporten är tekniska innovationer viktiga byggstenar och kan bidra till effektiva åtgärder för fiskerisektorn, exempelvis inom förvaltning och förbättrad insamling och analys av data. Innovationer kan även bidra till ökad inkludering.

För att uppnå ett mer effektivt vattenbruk föreslår rapporten bland annat en hållbar expansion och intensifiering av vattenbruket.  Där hänsyn tas till miljöskydd, sjösäkerhet, resursbevarande och försörjningsmöjligheter.

Rapporten föreslår även att vattenbruket bör integreras i nationella, regionala och globala utvecklingsstrategier och i livsmedelspolitiken för att möta den växande efterfrågan och förbättra försörjningsmöjligheterna för alla.

Du kan läsa hela rapporten här: