The State of the World’s Forests (SOFO), 2022

Rapporten belyser hur klimatförändringarna leder till ökad risk för torka, översvämningar, stormar, skadedjur och sjukdomar som påverkar grödor och boskap. Klimatförändringarna påverkar också tillgången till vatten och bidrar till förlust av biologisk mångfald. Det är nödvändigt att stärka samarbetet mellan jordbruk och skogsbruk för att bevara biologisk mångfald och öka markens kapacitet att lagra koldioxid.…

Rapporten belyser hur klimatförändringarna leder till ökad risk för torka, översvämningar, stormar, skadedjur och sjukdomar som påverkar grödor och boskap. Klimatförändringarna påverkar också tillgången till vatten och bidrar till förlust av biologisk mångfald. Det är nödvändigt att stärka samarbetet mellan jordbruk och skogsbruk för att bevara biologisk mångfald och öka markens kapacitet att lagra koldioxid. Rapporten betonar också behovet av att öka investeringar i landsbygdsområden och utveckla utbildningsprogram för jordbrukare och livsmedelsproducenter.

Rapporten ger förslag på strategier för att hantera utmaningarna framöver, inklusive stärkt hållbarhet inom jordbruket, främjande av forskning och innovation, samt ökad användning av digital teknik och datadrivna lösningar för att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Skogarna kan också spela en viktig roll för att säkerställa tillgång till vatten, livsmedel och andra naturresurser för lokala samhällen. Ett hållbart skogsbruk och skydd av skogar är avgörande för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Budskap:

  • Skogar spelar en nyckelroll för att bekämpa klimatförändringarna, skydda biologisk mångfald, främja hållbar ekonomisk utveckling och säkerställa livsmedelstrygghet.
  • Rapporten understryker betydelsen av samarbete mellan länder, sektorer och alla andra aktörer som är involverade i skogssektorn och som vill arbeta för en hållbar framtid för att uppnå en hållbar skogsförvaltning.
  • Rapporten varnar för hoten mot skogar, inklusive skogsavverkning, avskogning, skogsbränder, klimatförändringar och poängterar behovet av att förbättra skogsförvaltningen inklusive att förbättra skogsmarkernas produktivitet och förbättra lagstiftningen.

Du kan läsa hela rapporten här: