The State of the Worlds Forests 2018

Rapporten syftar till att öka förståelsen för hur en hållbar förvaltning av skogar kan bidra till att nå flera av de globala målen för hållbar utveckling. Tiden rinner ut för världens skogar och  det är nu nödvändigt att arbeta mer effektivt med den privata sektorn och att den informella skogssektorn förändras. För första gången presenterar…

Rapporten syftar till att öka förståelsen för hur en hållbar förvaltning av skogar kan bidra till att nå flera av de globala målen för hållbar utveckling. Tiden rinner ut för världens skogar och  det är nu nödvändigt att arbeta mer effektivt med den privata sektorn och att den informella skogssektorn förändras. För första gången presenterar SOFO-rapporten också en värdering av vad skogar och träd bidrar med till landskap och försörjning runtom i världen.