The State of Food Security and Nutrition in the World 2017 – building resilience for peace and food security

Den positiva utvecklingen med minskade nivåer har bromsat in betydligt sedan 2010 och situationen har försämras märkbart i delar av Afrika söder om Sahara, Sydostasien och Västasien. En tydlig koppling finns till konfliktsituationer och det svåra läget förstärks ytterligare av klimatrelaterade chocker. Antalet konflikter ökar dessutom och påverkar livsmedelsförsörjningen kraftigt. I rapportens del 2 görs…

Den positiva utvecklingen med minskade nivåer har bromsat in betydligt sedan 2010 och situationen har försämras märkbart i delar av Afrika söder om Sahara, Sydostasien och Västasien. En tydlig koppling finns till konfliktsituationer och det svåra läget förstärks ytterligare av klimatrelaterade chocker. Antalet konflikter ökar dessutom och påverkar livsmedelsförsörjningen kraftigt. I rapportens del 2 görs en djupgående analys av hur konflikter påverkar livsmedelsförsörjningen och hur bristen på mat kan utlösa konflikter.

Läs mer om detta i rapporten, som också innehåller en rad användbar statistik om utvecklingen i länder och regioner i världen.