The State of Food and Agriculture, 2021

Jämfört med andra ekonomiska sektorer är jordbrukssektorn känslig, särskilt när klimatrelaterade förändringar driver på chocker för jordbrukarna, bland annat extrem torka, översvämningar eller klimatrelaterade växt- och djursjukdomar, vilka både har omedelbara effekter och långsiktiga påfrestningar rapporterar FAO. Rapporten fastslår att sårbarheten hos livsmedelssystem blev tydligare år 2020 när världen tog till åtgärder för att förebygga…

Jämfört med andra ekonomiska sektorer är jordbrukssektorn känslig, särskilt när klimatrelaterade förändringar driver på chocker för jordbrukarna, bland annat extrem torka, översvämningar eller klimatrelaterade växt- och djursjukdomar, vilka både har omedelbara effekter och långsiktiga påfrestningar rapporterar FAO.

Rapporten fastslår att sårbarheten hos livsmedelssystem blev tydligare år 2020 när världen tog till åtgärder för att förebygga spridningen av COVID-19. Åtgärderna störde globala och nationella leveranskedjor och orsakade ekonomiska nedgångar i många länder. Förlust av köpkraft skadade livsmedelstryggheten för miljarder människor, särskilt i låginkomstländer och bland de fattigaste.

Rapporten poängterar att tillgång till mat inte är tillräckligt för att säkerställa livsmedelsförsörjningen och livsmedelstrygghet. Ett välfungerande och motståndskraftigt livsmedelssystem behövs för att säkerställa människors ekonomiska möjligheter till mat.

Rapporten påpekar också att livsmedelskedjorna störs av klimatförändringar, väpnade konflikter och andra faktorer, som leder till höjningar av livsmedelspriser. Eftersom andelen av hushållens utgifter för mat är högst inom låginkomsthushåll, utgör detta en betydande förlust av köpkraft.

Rapporten beskriver även att bevarandet av den biologiska mångfalden är avgörande för en hållbar livsmedelsproduktion och starka tillgången till mat. För att uppnå detta krävs samarbete mellan regeringar, forskare, jordbrukare och andra aktörer.

Rapportens budskap är bland annat att:

  • Ett motståndskraftigt livsmedelssystem måste ha en robust kapacitet att förebygga, förutse och anpassa sig inför eventuella störningar och uppfylla målet att säkerställa livsmedelstrygghet och näringsriktig mat för alla.
  • Livsmedelssystem kräver innovativa systemförändringar med stöd av institutioner, beslutsfattare, lagstiftare och investeringar med sammanhängande och kompletterande mål över sektorer.
  • Inom konfliktdrabbade områdena behövs anpassningsbara åtgärder som tillåter omedelbara humanitära-insatser för att skydda liv och försörjning, men som även inkluderar en långsiktig utveckling.

Du kan läsa hela rapporten här: