Global Forest Resources Assessment 2015

GFRA-rapporten 2015 visar på en uppmuntrande tendens mot minskad avskogningstakt och minskade koldioxidutsläpp från skogar liksom ökad kapacitet för hållbart skogsbruk. Även om jordens skogsbsteånd totalt fortsätter att minska efterhand som befolkningen ökar och kraven på land och livsmedel växer har nettoavskogningstaken minskat med över 50 procent. Mellan 1990 och 2015 uppgick nettnoförlusten av skogsmark…

GFRA-rapporten 2015 visar på en uppmuntrande tendens mot minskad avskogningstakt och minskade koldioxidutsläpp från skogar liksom ökad kapacitet för hållbart skogsbruk. Även om jordens skogsbsteånd totalt fortsätter att minska efterhand som befolkningen ökar och kraven på land och livsmedel växer har nettoavskogningstaken minskat med över 50 procent.

Mellan 1990 och 2015 uppgick nettnoförlusten av skogsmark till omkring 120 miljoner ha. Den årliga nettoförlusten har dock saktats ned. Den största förlusten skedde i tropikerna. Rapporten dokumenterar både avseväda framsteg inom skogsbruket som ett behov av fortsatta ansträngningar för ett hållbart skogsbruk.