World Food Day: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, 75 år

Den 16 oktober varje år uppmärksammas World Food Day världen över. Datumet är samma som när FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) grundades 1945. I dag fyller alltså FAO 75 år

– Sverige står stadigt i övertygelsen om att FN och det multilaterala arbetet behövs i större utsträckning än någonsin. I en värld där utmaningarna är mycket stora kan lösningarna bara hittas i nära samarbete med andra och genom att främja transparens och öppenhet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

FAO är den enda globala organisationen för jordbruk, skog och fiske – tre sektorer som är mycket viktiga för Sverige och vår ekonomi – men också avgörande för att trygga livsmedelsförsörjningen globalt, framförallt i utvecklingsländer.

Sverige är en av de största givarna till FAO och ser organisationen som en central aktör i arbetet med att uppfylla Agenda 2030 och Parisavtalet. Sverige driver tillsammans med övriga EU på för att snabba på övergången till ett hållbart lantbruk. Förbättrat djurskydd, djurvälfärd och minskad nationell antibiotikaanvändning och därmed insatser för att motverka uppkomsten av antibiotikaresistens är ytterligare ett område där Sverige har spelat en viktig roll. Sverige kommer att fortsätta vara aktiva globalt för uppfyllandet av Agenda 2030, inte minst i kommande toppmöte om livsmedelssystem 2021 som aviserats av FN:s generalsekreterare António Guterres.

Stoppa hunger och fattigdom

FAO som central organisation för tryggad livsmedelsförsörjning har bidragit till att utrota boskapspest över hela världen, producerat viktiga normer och rekommendationer, främjat hållbarheten i jordbruksutvecklingen, minskat hunger och spelat en viktig roll i humanitära kriser.

FAO har en särskild relation med de andra två Rom-baserade FN-organen, mottagaren av Nobels fredspris 2020, WFP och med IFAD som de delar en gemensam vision om att stoppa hunger och fattigdom genom stödinsatser samtidigt som man arbetar för att eliminera dess orsaker.

Se mer information och pressmeddelandet på regeringens hemsida.