World Food Day 2019 uppmärksammas vid ett seminarium 22 oktober

Syftet med World Food Day är att påminna om det fortsatt stora antalet hungrande och undernärda i världen.

I samband med Världshungerdagen 2019 bjuder Svenska FAO-kommittén in dig att medverka vid ett seminarium på eftermiddagen den 22 oktober. Det inleds med en lunch för den som så önskar. Syftet med seminariet är att belysa vikten av ett sektorövergripande samarbete för att nå mål 2 att göra hållbart producerad näringsriktig mat tillgänglig för alla.

Läs mer om seminariet och programmet under länken, där du också kan anmäla dig här.