Word Food Day uppmärksammas världen över

Världen uppmärksammar World Food Day, inte minst i Rom där tre av FN:s organisationer med uppdrag att utrota hunger är placerade. Antalet människor som hungrar har ökat de senaste åren på grund av bl.a. konflikter och klimatförändringar och uppgår idag till 820 miljoner människor. Dessutom ökar fetma och andra former av felnäring. Parallellt är matsvinnet så stort att enbart insatser för att åtgärda detta skulle leda till stora förbättringar, inte minst i minskade utsläpp av växthusgaser.

FAO, IFAD och WFP – de tre Rombaserade FN-organen med uppgift att utrota hungern, konstaterar att många av orsakerna till hunger är orsakade av människan och att dessa därför också kan åtgärdas av människan. Det väcker hopp och visar att insatser kan göras för att minska hunger och motverka alla former av felnäring. Inte minst åtgärder som minskar svinn skulle kunna ha stora effekter. Läs mer om uppmärksammandet av World Food Day och vad du kan göra för att bidra här.