Viktigt med fri handel för tryggad livsmedelsförsörjning

Insatserna för att hindra smittspridning av Covid-19 måste göras på ett sådant sätt att handeln förbli fri så att tryggad livsmedelsförsörjning kan säkras. Det säger WTO, WHO och FAO i ett gemensamt uttalande.

Miljoner människor runt om i världen är beroende av internationell handel för tryggad livsmedelsförsörjning och rimliga levnadsvillkor. Allt eftersom länder inför åtgärder för att minska spridningen av Covid-19 så måste försiktighet också iakttas för att minimera effekterna på livsmedelstillförsel och oavsiktliga följder för global handel och tryggad livsmedelsförsörjning. Det kan gälla hinder för arbetare i livsmedelsindustrin, exportrestriktioner eller ogrundad rädsla kopplad till livsmedelssäkerhet. Baserat på tidigare erfarenheter kan detta leda till instabila livsmedelspriser, något som drabbar de grupper som redan idag är mest utsatta. Läs hela pressmeddelandet och mer om vad FAO gör här.